Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

10 december 2023

Op 16 en 17 november kwamen 450 deelnemers naar het tweedaagse Congres Schoolaanwezigheid. Ze hadden de keuze uit zestig workshops en vier lezingen over vernieuwende praktijkvoorbeelden, opbrengsten uit onderzoek, beleidsontwikkelingen én het perspectief van jongeren en professionals. Het NJi was medeorganisator. Een uitgebreid verslag lees je in het e-zine over het congres.

> Lees meer..
15 oktober 2023

Binnen Met Andere Ogen vormen onze verbinders de lijm van het netwerk. Voor een goede samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang is verbinding tussen die domeinen cruciaal. Sinds kort hebben we twee Verbinders aan ons team mogen toevoegen: Paulien Rutgers en Shirley Fransman. Wat beweegt hen om Verbinder te worden en wat hopen ze te bereiken?

> Lees meer..
14 oktober 2023

De lat ligt hoog in ons veld. Iedereen heeft verwachtingen bij passend onderwijs en de route naar inclusiever onderwijs. Hoe hoog leggen wij de lat? En voor wie leggen we de lat? Voor onszelf, voor onze collega’s, onze partners? Hoe hoog laten we de lat leggen en door wie? Doe mee met deze 24 uurs netwerkbijeenkomst van Steunpunt Passend Onderwijs.

> Lees meer..
02 oktober 2023

De interprofessionele samenwerking versterken is een van de ambities van Met Andere Ogen. Dit jaar zijn daartoe drie Lerende Praktijken aan de slag gegaan om deze ambitie via scholen in hun regio verder vorm te geven. Ze worden gevolgd door de Hogeschool van Rotterdam en een expertgroep met leden van ons netwerk begeleidt het project. Na een periode van voorbereiding en onderzoek is het tijd voor een eerste reflectie: welke geleerde lessen zijn tot nu toe opgehaald? Emma Kager, NPO-medewerker bij Lerende Praktijk Veens Welzijn, een welzijnsorganisatie in Veenendaal, blikt graag met ons terug op die eerste fase. Hoe heeft zij die ervaren? En wat heeft ze geleerd?

> Lees meer..
01 oktober 2023

De afgelopen jaren leren we in het netwerk van Met Andere Ogen steeds meer over succesvolle interprofessionele samenwerking tussen de domeinen
onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang. Zo weten we beter wat werkt én hebben we meer inzicht in welke factoren die samenwerking beïnvloeden. Deze factoren zijn op basis van onderzoeken, evaluaties en wetenschappelijke literatuur vertaald naar zes werkzame elementen.

> Lees meer..
18 september 2023

Samen met de Hogeschool Rotterdam volgen we twee jaar lang drie Lerende Praktijken (in het onderwijs-zorg-jeugddomein) die hun interprofessionele samenwerking versterken. Eerder stelden we de Lerende Praktijk in Amsterdam (Orion) en in Veenendaal (Veens Welzijn) voor. Maak kennis met de derde lerende praktijk: Integrated Care Emmen.

> Lees meer..
12 september 2023

Hoe werk je binnen een pedagogisch ecosysteem op zo’n manier met elkaar samen dat je komt tot de beste oplossingen voor ieder kind? Negen jaar lang gaf Astrid Ottenheym leiding aan het pedagogisch ecosysteem van samenwerkingsverband passend onderwijs PPO-NK in Alkmaar. Zij ontwikkelde een onmiskenbare eigen stijl waarmee zij landelijk de aandacht trok. Zij deelt nu graag de lessen die zij leerde met iedereen die werkt binnen een 'pedagogisch ecosysteem' in haar boek 'Hoe is het met jou. Lessen uit een pedagogisch ecosysteem'. Zij doet dat samen met Robbin Haaijer, oprichter van Bureau de Bedoeling, haar klankbord gedurende het grootste deel van die jaren.

> Lees meer..
03 september 2023

Voor veel scholen is het nieuwe schooljaar weer begonnen! Hoe stimuleer je schoolaanwezigheid van leerlingen? En hoe ga je om met schoolverzuim? Tijdens het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023 in Eindhoven gaan we met dit thema aan de slag. Naast een aantal hoofdsprekers kun je kiezen uit zestig interactieve bijdragen.

> Lees meer..
02 september 2023

Binnen de ambitie interprofessioneel samenwerken van het netwerk Met Andere Ogen praten we veel over samenwerken, en merken dat er verschillende termen gebruikt worden zoals: multidisciplinair, interprofessioneel, interdisciplinair en transdisciplinair. Deze termen door elkaar heen gebruiken veroorzaakt soms spraakverwarring.

> Lees meer..
02 september 2023

Op weg naar inclusievere kinderopvang is een inspiratiedocument van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenwerking met het NJi. Dit is een hulpmiddel voor kinderopvangorganisaties, gemeenten, ouders en andere stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan om een aanbod van inclusievere opvang te realiseren, toegankelijk voor alle kinderen in de wijk/woonplaats.

> Lees meer..