Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie.
Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

27 maart 2023 Nieuw

De ontwikkelkansen van kinderen vergroten door samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Iedere deelnemer aan de netwerktafel van Met Andere Ogen voelt gedeeld eigenaarschap voor deze opgave. Maar hoe komen we daar? Welke rol neemt de Netwerktafel in? De Netwerktafel wil voor aankomend jaar concrete stappen formuleren die ze willen bereiken om toe te werken naar de stip op de horizon. Een inkijkje in de bijeenkomst van de netwerktafel van 17 maart.

> Lees meer..
25 maart 2023 Nieuw

‘Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, als essentiële stap naar volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving. We willen dat realiseren door een inclusief onderwijssysteem, waarbij jongeren met en zonder een extra onderwijsondersteuning samen naar school gaan. Dit vraagt onder meer om een betere verbinding en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Zodat expertise vanuit zorg en jeugdhulp in de school beschikbaar is, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.’

> Lees meer..
24 maart 2023 Nieuw

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen (oza) van start gegaan. Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs heeft besloten een tweede selectieronde open te stellen, zodat meer initiatieven zich kunnen inschrijven. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

> Lees meer..
22 maart 2023 Nieuw

Het is van belang dat de kinderopvang toegankelijk is voor elk kind en ieder kind op de juiste plek in de opvang terecht komt. Dat geldt ook voor kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte en een anderstalige achtergrond. Minister van Gennip (SZW) informeert de kamer middels een kamerbrief over 4 onderzoeken naar kinderopvang.

> Lees meer..
21 maart 2023 Nieuw

De opvang van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vraagt om een duurzame samenwerking tussen kinderopvang, gemeenten, welzijn- en zorgpartners. Hoe ga je om met het toenemend aantal zorg- en ondersteuningsvragen? Wat is nodig in de samenwerking? Hoe kom je tot bindende afspraken? Dat waren de belangrijkste thema’s van de Learn and Share-bijeenkomst van het Nederlands Jeugdinstituut op 6 maart jl.

> Lees meer..
20 maart 2023 Nieuw

WEL in Ontwikkeling (WIO) wil een nieuwe beweging creëren in situaties waar niet-ingeschreven jeugdigen in het onderwijs vastlopen en zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Dit project sluit aan bij het Nationaal Programma Onderwijs. De ministeries van OCW en VWS hebben Gedragswerk (onderwijs en thuiszitters), Ingrado (leerplicht en RMC) en OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) gevraagd dit project gezamenlijk te realiseren.

> Lees meer..
14 maart 2023

Op 22 maart gaan we in de twaalfde dialoogavond van Met Andere Ogen in gesprek over hoe we werk kunnen maken van een sterkere pedagogische basis. Online of op locatie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Meld je nog snel aan!

> Lees meer..
13 maart 2023

Mbo-studenten kunnen soms wat extra hulp gebruiken om hun opleiding succesvol af te ronden. Met subsidie van NRO voerden het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en ECBO de afgelopen jaren praktijkgericht onderzoek uit naar succesvolle aanpakken rondom doorstroom van mbo-studenten niveau-1 en 2 in een kwetsbare positie. De resultaten van dit onderzoek komen aan bod in een webinar van ECBO op 20 maart.

> Lees meer..
12 maart 2023

Om inzicht te geven in wat het Steunpunt Passend Onderwijs in 2022 heeft gedaan, is een speciale infographic ontwikkeld. Hierin worden alle ondersteuningsacties van het afgelopen jaar overzichtelijk in afbeeldingen en cijfers weergegeven.

> Lees meer..
10 maart 2023

MAZL (Meer Aandacht Voor Ziekgemelde Leerlingen) is toepasbaar op elke school voor voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen die verzuimen van school na ziekmelding. In de praktijk blijkt MAZL niet alleen op het regulier voortgezet onderwijs toepasbaar, maar ook op het speciaal voortgezet onderwijs.

> Lees meer..