Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

21 mei 2024 Nieuw

Met goede zorg in onderwijstijd kunnen alle kinderen in Nederland optimaal tot bloei komen. Toch blijft het door de bestaande wet- en regelgeving lastig om deze zorg goed te regelen. Maar niet op de J.H. Donnerschool, een speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in Hilversum, waar kinderen binnen het onderwijs-jeugdhulparrangement (OJA) Het Palet snel de juiste hulp krijgen. Jan Hofman, directeur-bestuurder en lid van Met Andere Ogen: ‘We hoeven niet meer voor elke leerling apart een beschikking aan te vragen. We nemen gemeenten dus eigenlijk veel werk uit handen.’

> Lees meer..
20 mei 2024 Nieuw

Raymond Clement, bestuurder van MIK PIW Groep, opent als voorzitter het Webinar van Landsdeel Zuid op 13 mei jl., waarin hij met wetenschappers, een ouders en jeugdprofessionals op soepele wijze het thema ‘Werken aan de pedagogische basis’ verkent. ‘Alles staat in de sociale context van opvoeden en opgroeien van kinderen, dat is het sociale weefstel. We moeten onze basis van denken gaan veranderen.’ Heb je deze webinar gemist? Bekijk de hele registratie online.

> Lees meer..
19 mei 2024 Nieuw

Het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) organiseert op 19 juni in Utrecht een nieuwe bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is om hiermee aan de slag te gaan. Het centrale thema is Common Ground: wat is onze gedeelde kennisbasis?

> Lees meer..
16 mei 2024 Nieuw

'De enige manier om mainstream te worden voor de uitzondering, is samen bouwen aan ons collectieve verhaal.' Op 6 juni is in Utrecht weer de landelijke bijeenkomst van het Initiatieven Collectief met verbondgenoten biedt tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten, te inspireren en de beweging samen verder te brengen om als initiatieven mainstream te worden voor de uitzondering.

> Lees meer..
15 mei 2024 Nieuw

In de publicatie ‘Twijfel als krachtig gereedschap voor doorbraken’ deelt Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsing Toeslagenaffaire inzichten met collega’s in de jeugdzorg en bestuurders over het werken met deze groep gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. ‘Werken in de jeugdzorg gaat elke dag over dilemma’s. Soms duivelse dilemma’s omdat de verschillende perspectieven allemaal gelijk hebben of waar zijn. Maar als iedereen gelijk heeft, moeten we er toch samen uitkomen. Dus wat ga je doen? Wat gaan we anders doen?’

> Lees meer..
13 mei 2024 Nieuw

Het thema van de voortgangsrapportage van het eerste kwartaal van Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) is de nieuwe beleidsrealiteit waarbinnen ook het OZJ zich beweegt: de Hervormingsagenda Jeugd. In
deze agenda is een belangrijke koers beschreven waaraan OZJ met projecten actief bijdragen.

> Lees meer..
12 mei 2024 Nieuw

Er gaat een veel grotere groep jongeren niet naar school dan bekend is bij de overheid. Het zicht op jongeren die wel op een school staan ingeschreven maar daar al lange tijd niet meer komen als gevolg van bijvoorbeeld psychische problematiek, ontbreekt. De cijfers die het ministerie publiceert zijn gebaseerd op de leerplichtwet. Vanuit de leerplichtwet zijn alleen jongeren die zonder geldige reden afwezig zijn bekend. Het aantal jongeren dat met een geldige reden afwezig is, wordt daar niet in meegenomen terwijl ook zij geen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. Ingrado schat op basis van onderzoek bij leerplichtorganisaties in dat de groep jongeren die thuiszit en niet zichtbaar wordt in de leerplichttelling acht keer groter is dan de groep jongeren die wel zichtbaar wordt.

> Lees meer..
07 mei 2024

Voor een sterke pedagogische basis is samenwerking essentieel. Sinds een aantal jaren weten onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en ouders elkaar gelukkig steeds beter te vinden. Op allerlei niveaus wordt er hard gewerkt aan ontschotting en de interprofessionele en inclusieve samenwerking gaat steeds beter. Tijdens Dialoogavond #15 op 26 juni met als titel 'Veerkracht in het pedagogisch ecosysteem' gaan we in gesprek over hoe je dat doet.

> Lees meer..
06 mei 2024

Op verschillende plekken in het land werken professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp succesvol samen. In een reeks van vier webinars – elk gericht op een specifiek landsdeel – delen zij graag met jou hun domeinoverstijgende aanpak. Landdeel Zuid bijt maandag 13 mei het spits af. Meld je nu nog aan!

> Lees meer..
05 mei 2024

Wist je dat eigen jeugdervaringen van ouders invloed hebben op ouderschap, de manier van opvoeden en het veilig kunnen opgroeien van hun kinderen? Dertig tot veertig % van de ouders met ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s) geeft deze ervaringen door aan hun kinderen. Op 30 mei organiseert Platvorm Vakmanschap Jeugdprofessionals een Webinar over dit thema, samen met Channel Veiligheid in gezinnen van Augeo Foundation.

> Lees meer..