Het Reflectiekader: zes werkzame elementen voor een betere samenwerking

Het reflectiekader is een handige tool waarmee je jouw samenwerking in de praktijk kunt evalueren. Het reflectiekader verschuift de aandacht van denken naar doen: wat gebeurt er concreet in de praktijk als je de bekende werkzame elementen maximaal benut?
 

Het reflectiekader als dialooginstrument: hoe gebruik je het?

Je kunt het reflectiekader gebruiken om het gesprek te voeren over:

  • Wat stimuleert? Zijn de betreffende indicatoren aanwezig in jouw praktijk?
  • Wat belemmert? Als indicatoren ontbreken, heb je daar een voorbeeld bij?
  • Welke randvoorwaarden zijn er? Wat hebben professionals of organisaties nodig van hun eigen organisatie, samenwerkingspartners of de overheid en wetgeving?
  • Wat is het handelingsperspectief? Wat betekenen de antwoorden op die vragen concreet voor de betrokken deelnemers in het proces van samenwerking? 

 

Het reflectiekader als houvast bij interprofessionele samenwerking

Vanuit de ambitie interprofessioneel samenwerken binnen het netwerk hebben we deze werkzame elementen vertaald naar de dagelijkse praktijk van samenwerken rond jeugdigen en ouders. Onze ervaringen in de praktijk (lessons learned) hebben we hiermee gecombineerd. Het resultaat is een reeks vragen die je kunnen inspireren als je aan de slag gaat met interprofessionele samenwerking in de praktijk. Ze zijn bedoeld als houvast en om het gesprek te openen.

Download tool 'Houvast bij het versterken van samenwerken'

 

Het reflectiekader toegelicht: wat zegt de literatuur?

Het reflectiekader bestaat uit zes werkzame elementen met bijbehorende indicatoren om de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp te versterken. De werkzame elementen komen voort uit onderzoeken, evaluaties en wetenschappelijke literatuur. De literatuur laat zien dat de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. De werkzame elementen zijn met elkaar verbonden en hebben allemaal invloed op de samenwerking: niet één afzonderlijk element maakt dat de samenwerking succesvol is. Het reflectiekader zoomt in op alle niveaus van samenwerking: lokaal, regionaal en landelijk, zowel horizontaal als verticaal. Voor meer informatie over de achtergrond, zie de Midterm Met Andere Ogen.