Verbinders van Met Andere Ogen

Binnen Met Andere Ogen vormen onze verbinders de lijm van het netwerk. Voor een goede samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang is verbinding tussen die domeinen cruciaal. Onze verbinders faciliteren en ondersteunen die samenwerking in hun regio: ze analyseren waar de ontwikkelpunten liggen en brengen daarin de juiste partijen bij elkaar. Want alleen door kennis en ervaring uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we als netwerk de praktijk optimaal ondersteunen. 

Maak kennis met de verbinders van Met Andere Ogen

 

Paulien Rutgers

Directeur en eigenaar A.A.I. centrum De Klimop | Jeugdhulpverlener met assistentie van dieren

Verbinder-Paulien-Rutgers.jpg

 

In de regio West-Brabant West en West-Brabant Oost zie ik het als de grootste uitdaging om de juiste personen met elkaar in gesprek te krijgen en hen te leren dezelfde taal te spreken. Binnen de domeinen zorg en onderwijs ligt de focus erg op het eigen kader. Maar ik zie dat binnen die domeinen iedereen eigenlijk hetzelfde wil voor kinderen: gezond van lichaam en geest opgroeien op een passende (onderwijs)plek. Als ik die gezamenlijke wens boven tafel kan krijgen, dan kunnen we een heel ander gesprek voeren, namelijk: wat kunnen beide domeinen bieden om deze wens werkelijkheid te laten worden? 


Schotten afbreken

In mijn werk ben ik al jaren bezig om de domeinen onderwijs en zorg in onze regio meer met elkaar in verbinding te brengen, zij het op bescheiden schaal. Wat we doen bij De Klimop bevindt zich namelijk op het raakvlak van onderwijs en zorg: we vangen thuiszitters op en begeleiden ze terug naar school. Daarbinnen voer ik gesprekken met samenwerkingsverbanden, beleidsmakers, scholen en wethouders Onderwijs en Zorg over de voor deze doelgroep onhandige schotten tussen onderwijs en zorg – en vooral hoe we die in overleg met elkaar een beetje zouden kunnen afbreken. 

Out of the box

Als verbinder hoop ik the best of both worlds naar boven te halen, zodat partijen inzien hoe ze van elkaars kennis en ervaring kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Zo werken we effectiever samen en denken we gemakkelijker out-of-the-box. Dit begint al bij de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Ik heb al voor mijn ogen zien gebeuren hoe daarvan de vruchten zijn geplukt.