Word lid van Met Andere Ogen

Wil je als onderdeel van ons netwerk meedenken en meedoen met ouders, onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten? Wil je van anderen leren, kennis uitwisselen en anderen inspireren? En wil je actief bijdragen om de samenwerking binnen het onderwijs-, zorg- en jeugddomein te versterken? Meld je dan aan als lid van Met Andere Ogen. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent en hoe je je kunt aanmelden.

Wie zijn de leden van Met Andere Ogen?

De leden van Met Andere Ogen vormen samen een inclusief netwerk van:

 • uitvoerdende professionals uit kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en zorg;
 • professionals met zowel een uitvoerende rol in de praktijk als een adviserende rol bij beleidsontwerp;
 • bestuurders, beleidsmakers, directieleden, project- en programmaleiders en adviseurs;
 • ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigende instanties en belangenorganisaties van ouders en jeugdigen, en ouders en jongeren zelf.

 

Lid van Met Andere Ogen: wat betekent dit voor jou?

 • Je komt in contact met gelijkgestemden, waardoor je je gesteund kan voelen in de beweging in jouw regio;
 • Je kan kennis uitwisselen, anderen inspireren en inspiratie opdoen bij anderen;
 • Je krijgt goede voorbeelden en concrete handvatten waarmee je de samenwerking in jouw regio kunt versterken;
 • Je wordt gefaciliteerd door een regiebureau dat in verbinding staat met landelijke organisaties, programma’s, initiatieven en raden, waardoor we elkaar kunnen versterken in de lokale en regionale samenwerking;
 • Je kan deelnemen aan activiteiten die het regiebureau organiseert, zoals dialoogavonden, de landelijke Doen-Dag en intervisiebijeenkomsten, waar je kun leren, inspireren en uitwisselen;
 • Je krijgt de mogelijkheid om jouw verhaal te vertellen met behulp van een schrijver, vormgever en tekenaar, én een breed podium om dit te delen.
 • Je hebt via de netwerktafel een nauwe verbinding met de onderwijs-zorgtafel, waardoor het mogelijk is om knelpunten te agenderen, om beleid en praktijk dichterbij elkaar te brengen.  

 

Waarom Lid worden van Met Ander Ogen?

Met Andere Ogen onderscheidt zich van andere netwerken in de domeinen onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp. Het netwerk richt zich op het vinden van oplossingen en wil samen met leden en samenwerkingscoalities lokaal, regionaal en landelijk het verschil maken. Hierbij werkt Met Andere Ogen samen met twee kernpartners: het NJi en het Steunpunt Passen Onderwijs. Het NJi is het instituut dat kennis ontwikkelt en verzamelt, en die kennis voor een breed publiek beschikbaar maakt. Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs. Het Steunpunt is een informatiekanaal dat actualiteiten deelt en waar je terecht kunt met vragen met betrekking tot wet- en regelgeving.

Lid worden?

Lever jij een bijdrage aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen? Of wil je dat graag? Dan nodigen we je graag uit om lid te worden. Iedereen die zich aan wil sluiten, kan zich aanmelden als individueel lid. Maak je deel uit van een project of organisatie en wil je met jouw samenwerkingspartners het verschil maken? Dan adviseren we om je samen met je organisatie aan te melden als lid.

Ik wil lid worden

Op de hoogte blijven?

Heb je je aangemeld als lid en wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het MAO-netwerk? Meld je dan ook aan voor onze nieuwsupdate. Vul bovenaan de nieuwspagina je mailadres in en je ontvangt onze nieuwsupdate maandelijks in je mail.