Ontmoet 

Met Andere Ogen biedt jou als lid de mogelijkheid andere leden te ontmoeten om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit kan door deel te nemen aan dialoogavonden, intervisies, regionale netwerkbijeenkomsten, werkbezoeken en Doen-Dagen. 

Dialoogavonden

Op dialoogavonden gaan betrokkenen rondom het kind en/of uit het werkveld met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s en ambities uit het netwerk. Er worden handvatten verzameld voor een nieuwe manier van kijken, doen en denken.

Benieuwd naar eerdere dialoogavonden? Neem dan een kijkje op de programmareeks van Pakhuis de Zwijger.

Intervisies

Tijdens intervisiebijeenkomsten wisselen we ervaringen uit en helpen we elkaar verder. Elke bijeenkomst staat een inhoudelijk thema vanuit de verbindingsroute onderwijs-zorg centraal. De organisatie is in samenwerking met het NJi.
 

Regionale netwerkbijeenkomsten

Een regionale netwerkbijeenkomst is gericht is op het verbreden en verdiepen van de samenwerking in de regio. De bijeenkomst staat in het teken van delen, ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Daarnaast biedt deze bijeenkomst expliciet ruimte voor inhoudelijke bespreking en casuïstiek en het verbinden van professionals met beleid en bestuur. Ook is lokale commitment en/of het voor elkaar krijgen van doorbraken een belangrijk doel van deze bijeenkomst. Via metandereogen@vng.nl kun je je interesse kenbaar maken voor een regionale netwerkbijeenkomst, gefaciliteerd door Met Andere Ogen.
 

Werkbezoeken

Werkbezoeken vinden plaats bij een lokale/regionale praktijk en hebben als doel om goede voorbeelden in beeld te brengen en hiervan te leren. Bij deze werkbezoeken worden naast geïnteresseerde partners van Met Andere Ogen ook landelijke partijen en organisaties welkom geheten zodat de goede voorbeelden ook daar landen. Via metandereogen@vng.nl kun je jouw praktijk aanmelden voor een werkbezoek.
 

Met Andere Ogen Doen-Dag

De Met Andere Ogen Doen-Dag is een dag vol inspiratie, werksessies en inhoudelijke keynotes waarin we samen met onze leden richting geven aan Met Andere Ogen. Benieuwd geworden naar de Met Andere Ogen Doen-Dag? Bekijk het verslag van de vorige Doen-dag.

Ook deelnemen aan een werksessie, dialoogavond of Doen-Dag? Meld je aan via de agenda.