kansenongelijkheid.jpg


Met Andere Ogen: een inspiratienetwerk dat verbindt

Met Andere Ogen is een inspiratienetwerk dat de ontwikkelkansen van kinderen in Nederland vergroot. Met dit netwerk willen we de lokale praktijk van zorg, onderwijs en jeugd stimuleren om zo goed mogelijk met elkaar samen te werken, elkaar te inspireren én van elkaar te leren. De missie: door een betere samenwerking van ouders, onderwijs, zorg en jeugd bijdragen aan het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen. 

MAO als lokaal en inclusief netwerk

Met Andere Ogen (MAO) werd in 2019 opgericht als beweging vanuit een verlangen om op landelijk, regionaal en lokaal niveau de samenwerking tussen jeugd-, onderwijs- en zorgorganisaties te versterken, met als doel de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Vanaf 2022 gaat MAO verder als lokaal en inclusief netwerk van samenwerkende coalities, zelfstandige partners en individuele initiatieven en programma’s.

MAO als onderdeel van de transitiebeweging

We hebben al veel geleerd over wat werkt – en wat niet. Zo weten we dat lokale samenwerking de norm is om de ontwikkelkansen van ieder kind te vergroten. En dat we de zorg, het onderwijs, de jeugd én hun ouders nog meer met elkaar moeten verbinden als we willen dat ieder kind meedoet. Want alleen dan kan MAO II bijdragen aan de transitie naar een maatschappij met voorzieningen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Die maatwerk leveren voor én met kinderen en ouders. En die preventief én inclusief samenwerken.

De opgave van MAO: ieder kind doet mee

MAO staat voor een grote opgave: samenwerken aan een ononderbroken gezonde ontwikkeling van ieder kind. Want ieder kind heeft het recht om volledig mee te doen in de maatschappij. Om dit te bereiken hebben we grote ambities. Deze zijn opgedeeld in drie onderdelen: bewegen, leren en agenderen. Bewegen staat voorop: we stimuleren en faciliteren de lokale praktijk van onderwijs, zorg en jeugd om op alle niveaus preventief samen te werken. Al doende leren we van elkaar en ontwikkelen we samen verder wat werkt. Op basis van wat we leren, agenderen we onderwerpen op de juiste plek. Alleen zo versterken we de beweging en kunnen we de ontwikkelkansen van zoveel mogelijk kinderen vergroten.

De MAO-tafel: de regie bij het netwerk zelf

De regie over het netwerk komt uiteindelijk te liggen bij het netwerk zelf: de leden die lokaal bijdragen aan de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Een aantal representanten uit het MAO-netwerk vormen samen een MAO-tafel. Deze MAO-tafel organiseert een voortdurende transparante dialoog over de gedeelde ambities van het netwerk. Als lid kun je aankloppen bij de MAO-tafel voor vragen, hulp en ondersteuning bij het behalen van jouw ambities. De ontwikkeling van de MAO-tafel is op dit moment in volle gang.

Opdrachtgevers

De Ministeries van VWS en OCW subsidiëren het netwerk. VNG is samen met Netwerk LPO opdrachtnemer namens de Coalitie. Een regiebureau levert het programmamanagement en faciliteert en organiseert het bewegen, leren en agenderen van Met Andere Ogen.

Meer weten? Lees het uitvoeringsplan of download het advies.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Lid worden? Klik dan hier