Agenda

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Datum
wo 6 mrt | 13:00 - 16:30 uur
Organisatie
NJi | Steunpunt Passend Onderwijs | Ingrado | Twentse Belofte
Fysiek op locatie

Werkbijeenkomst

Bijeenkomst Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

In aansluiting op het eerste Nederlandse congres Schoolaanwezigheid in november 2023 organiseert het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) op 6 maart een bijeenkomst in Utrecht voor iedereen die geïnteresseerd is om hiermee aan de slag te gaan. Naast de presentatie van onderzoek zijn er diverse workshops met praktijkvoorbeelden en hoe samen de kennisdeling in het netwerk verder te activeren.

Locatie
Omgeving Breda
Datum
vr 8 mrt | 09:30 - 16:00 uur
Organisatie
Kerngroep regionale Doen-Dag regio Brabant  
Fysiek op locatie
Alleen op uitnodiging

Verstevigen van de pedagogische basis, onderwijs en zorg doen het samen!

Regionale Doen-Dag Brabant

Een stevige pedagogische basis door krachtige samenwerking

Voor het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van kinderen is een stevige pedagogische basis nodig. De pedagogische basis vormt het fundament voor opgroeien en opvoeden. En voor het versterken van de pedagogische basis is verbinding en samenwerking noodzakelijk!

Datum
ma 18 mrt | 14:30 - 16:00 uur
Organisatie
Met Andere Ogen | NJi
Livecast

Intervisiebijeenkomst

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze online intervisiebijeenkomst! 

Datum
di 19 mrt | 15:00 - 16:30 uur
Organisatie
Met Andere Ogen | Platvorm Vakmanschap
Livecast

Webinar Oké met de AVG!

Ken je dat? Je werkt als onderwijs- en jeugdprofessional samen op school en wil in de wandelgangen even wat informatie uitwisselen over een leerling. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) steekt hier een stokje voor. Uitwisselen van privacygevoelige informatie kan nu eenmaal alleen met toestemming van ouders en van leerlingen vanaf 12 jaar. Niet eenmalig maar per keer dat zo’n situatie zich voordoet.

Locatie
Pakhuis de Zwijger
Datum
do 18 apr | 19:30 - 21:30 uur
Organisatie
Met Andere Ogen
Fysiek op locatie
Livecast

Dialoogavond #14

Terug naar Mensgericht werken

Ontdek de cultuurverandering

In een wereld waarin empathie, respect en ondersteuning essentieel zijn, staat mensgericht werken centraal. Het betekent het begrijpen van individuele behoeften en het creëren van een positieve, inclusieve omgeving. Maar hoe kunnen we deze menselijke benadering terugbrengen in het onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang, maar ook in beleid?

Datum
ma 13 mei | 13:30 - 15:00 uur
Organisatie
VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn en de regio’s.
Livecast

Webinar 1

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Zuid

Met focus op kinderen van 12-

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? 

Datum
do 16 mei | 13:30 - 15:00 uur
Organisatie
VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn en de regio's.
Livecast

Webinar 2

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Oost

Met focus op de jongeren van 12+

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? 

Datum
do 23 mei | 09:00 - 10:30 uur
Organisatie
Met Andere Ogen | NJi
Livecast

Intervisiebijeenkomst

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze online intervisiebijeenkomst! 

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Datum
di 4 jun | 09:30 - 17:00 uur
Organisatie
Instondo
Fysiek op locatie

Inclusie: samenleving, gemeenschapszin en vakmanschap

OJ-congres 2024

Op dinsdag 4 juni organiseert Instondo Congressen opnieuw het OJ-congres: het nationale congres voor onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Met dit jaar als thema: Inclusie(ver): samenleving, gemeenschapszin & vakmanschap.

Locatie
Spant Congrescentrum Bussum
Datum
wo 12 jun | 09:15 - 17:00 uur
Organisatie
Platform Naar Inclusiever Onderwijs
Fysiek op locatie

Bouwen aan inclusiever onderwijs

Conferentie

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs houdt op woensdag 12 juni zijn jaarlijkse conferentie in het Spant! in Bussum. Een dag voor iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Het motto dit jaar is ‘Bouwen aan inclusiever onderwijs’.

Datum
do 20 jun | 13:30 - 15:00 uur
Organisatie
VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn en de regio's.
Livecast

Webinar 3

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Noord

Met focus op het kinderen van 12-

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk?

Datum
wo 26 jun | 13:30 - 15:00 uur
Organisatie
VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn en de regio’s.
Livecast

Webinar 4

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel West

Met focus op de jongeren van 12+

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? 

Datum
ma 23 sep | 14:30 - 16:00 uur
Organisatie
Met Andere Ogen | NJi
Livecast

Intervisie

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze online intervisiebijeenkomst!