Agenda

 


Met Andere Ogen Doen-Dag

Een landelijke netwerkdag die in teken staat van ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Voor de Doen-Dag nodigen we professionals, beleidsmakers, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in onderwijs, opvang, ondersteuning en jeugdhulp. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Meer info

juni
6
19:30 - 21:30 uur

Dialoog #13: Bouwen aan een inclusieve voedingsbodem

Een inclusieve samenleving vraagt om een cultuur waarin ieder kind mee kan doen. Hoe zorgen we ervoor dat we geen kind meer buitensluiten? Dat is het thema van de dertiende dialoogavond van Met Andere Ogen op 6 juni. We gaan in gesprek over hoe we met andere ogen bouwen aan een inclusieve voedingsbodem in onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp.  

Meer info

juni
8
09:00 - 10:30 uur

Intervisiebijeenkomst samenwerking kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze intervisiebijeenkomst! 

Meer info

juni
13
10:30 - 12:00 uur

Werksessie Gedeelde definitie rondom jeugdhulp op school

Als er gesproken wordt over jeugdhulp op school, is het vaak onduidelijk wat er nu precies bedoeld wordt. Ook worden er in aanpalende beleidsontwikkelingen andere termen gebruikt; zoals laagdrempelige hulp in school als het gaat om inclusief onderwijs. Om tot een gedeelde definitie rondom jeugdhulp op school te komen hebben het NJi, Steunpunt Passend Onderwijs en Met Andere Ogen het initiatief genomen om een sessie te organiseren met een aantal mensen (+/- 8) die kennis/ervaring hebben rondom dit thema. Het gaat om een online bijeenkomst van 1,5 uur, geleid door het NJi.

Meer info

juni
19
18:30 - 20:00 uur

We hebben elkaar nodig: bijeenkomst voor ouders/verzorgers & professionals

Voor een goede samenwerking tussen ouders en professionals is het nodig dat zowel de doelen als de manier van samenwerken onderwerp van gesprek is. Naast het resultaat, gaat het juist ook om de relatie. Sterker nog hoe de relatie is heeft een belangrijke invloed op het resultaat. Dit is het thema van een speciale bijeenkomst van Met Andere Ogen op 19 juni, online van 18.30 tot 20 uur.

 

Meer info