Agendeer

Als partner van MAO kun je knelpunten die je tegenkomt, makkelijk agenderen op de juiste plek. MAO is nauw verbonden met ministeries, raden en landelijke organisaties als Ieder(in), Jeugdzorg Nederland, VGN en de VNG. Hierdoor kunnen we je snel in contact brengen met de juiste partij, persoon of instantie om problemen te signaleren of voorstellen te doen.  

Ook kun je jouw geleerde lessen via MAO agenderen binnen jouw lokale praktijk.
Gebruik hiervoor onze agenderingspraatplaat. 

Agenderingspraatplaat.jpg