Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

07 mei 2023

De gesloten jeugdzorg wordt om -en afgebouwd. Op de speciale NJi-pagina Wat speelt er rond residentieel onderwijs? kun je lezen wat dit betekent voor het organiseren van onderwijs.

> Lees meer..
07 mei 2023

Gemeenten zijn op dit moment druk bezig met het maken van plannen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Die plannen moeten voorzien in een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. ‘Het fundament voor die aanpak ligt er al,’ stelt wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân. ‘Ik pleit ervoor om, niet de problematiek, maar die aanpak zelf centraal te stellen. Op die manier kan integraal invulling worden gegeven aan de onderdelen van het GALA.’

> Lees meer..
25 april 2023

Een inclusieve samenleving vraagt om een cultuur waarin ieder kind mee kan doen. Hoe zorgen we ervoor dat we geen kind meer buitensluiten? Dat is het thema van de dertiende dialoogavond van Met Andere Ogen op 6 juni. We gaan in gesprek over hoe we met andere ogen bouwen aan een inclusieve voedingsbodem in onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp.

> Lees meer..
24 april 2023

De inschrijfperiode voor de tweede selectieronde van het experiment onderwijszorgarrangementen is bekend. Je kunt je aanmelden van 22 mei tot en met 31 juli 2023.

> Lees meer..
23 april 2023

Smart Start werkt samen met ouders, jongeren en professionals, aan preventie van problemen die van generatie op generatie overgaan. Want álle kinderen en ouders verdienen de beste kansen op een goede toekomst. Ze doen dat op basis van data, onderzoek en kennis. Voor wie nieuwsgierig is naar het Smart Start-denken en -werken en wil weten hoe je zelf aan de slag kunt, wordt in september voor de tweede keer een serie masterclasses Be Smart Start georganiseerd.

> Lees meer..
11 april 2023

Ieder kind of jongere verdient een goede plek om zich te kunnen ontwikkelen. Met de Verbeteraanpak Passend Onderwijs wordt er gewerkt aan betere ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. In de kamerbrief van 30 maart 2023 wordt duidelijk wat de focus wordt voor het vervolg en is een tweede voortgangsrapportage passend onderwijs opgesteld, mede ten behoeve van het overleg met de Kamer op 4 april jl. Ondersteuning van kinderen en ouders en het versterken van hun positie blijft onverminderd belangrijk.

> Lees meer..
10 april 2023

De projectgroep interprofessioneel samenwerken van het netwerk Met Andere Ogen heeft sinds de DOEN-dag in november 2022 flinke stappen gemaakt om de ambitie ‘samen lerend doen wat werkt’ in de praktijk te brengen.

> Lees meer..
09 april 2023

Goede zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het speciaal onderwijs kan eenvoudiger georganiseerd. Je leest meer hierover in het nieuwe online magazine van het NJi: Iederen doet mee.

> Lees meer..
09 april 2023

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (Monitor AOJ) is per 1 april aangepast. De monitor heeft tot doel het gesprek te stimuleren over cijfers en de samenwerking tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de jeugdhulp.

> Lees meer..
08 april 2023

De ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) organiseren samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven op woensdag 17 mei 2023.

> Lees meer..