Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

04 mei 2024

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is hard bezig met het actualiseren van diverse dossierpagina’s. Twee dossiers zijn inmiddels geactualiseerd: Af- en ombouw gesloten jeugdhulp en Wat speelt er rond residentieel onderwijs?

> Lees meer..
02 mei 2024

Kennis over opgroeien zo aanbieden dat kinderen en jongeren, hun opvoeders, professionals en beleidsmakers die kennis kunnen toepassen. Daar heeft het NJi in 2023 aan gewerkt. Hoe ze dat deden, lees je in hun jaarverslag.

> Lees meer..
23 april 2024

De veertiende dialoogavond van Met Andere Ogen op 18 april 2024 in Pakhuis de Zwijger zou eigenlijk niet nodig moeten zijn geweest, constateerden de deelnemers in de loop van het gesprek. Want wat is er vanzelfsprekender dan mensgericht werken? Is er iemand die niet mensgericht wil werken in het domein waarin alles draait om werken met mensen? Hoe kunnen we dan terug naar iets dat zo vanzelfsprekend is? Blijkbaar is er ergens iets misgegaan en zijn we 'in de vaart der volkeren' het zicht op de menselijkheid verloren. Zo ervaren we het in ieder geval vaak: we persen elkaar in afvinklijstjes, scores, targets, wetten en regels, maar waar is in al die meet- en regeldrift de mens?

> Lees meer..
22 april 2024

In augustus 2023 startte op VSO Heuvelrug College in Zeist en SO Rafael Utrecht een pilot voor bovenregionale samenwerking zorg in onderwijs, met als doel leerlingen in de regio snel de juiste hulp te bieden. Het op die manier versterken van de interprofessionele samenwerking sluit aan bij de ambities van Met Andere Ogen. Wat zijn de positieve effecten van deze pilot tot dusver? En welke lessen kunnen we eruit trekken? Projectleider Liesbeth Sturing: ‘Het belangrijkste dat we hebben geleerd is dat je lef moet hebben.

> Lees meer..
21 april 2024

Jeugdzorgboeren zijn een belangrijke speler in de jeugdzorg, maar brengen dat te weinig voor het voetlicht. Dat was een van de conclusies tijdens een bijeenkomst op 11 april 2024 van een aantal jeugdzorgboeren, het bestuur van de Federatie Landbouw en Zorg, vertegenwoordigers van het NJi en VWS. Die dag werden resultaten gepresenteerd van de pilots die ontstaan zijn naar aanleiding van een werkconferentie op 19 mei 2022, waarin twintig jeugdzorgboeren, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in gesprek gingen om input te vergaren voor de Hervormingsagenda van het ministerie van VWS en de VNG.

> Lees meer..
20 april 2024

Tijdens het webinar Oke met de AVG op 19 maart van Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals in samenwerking met Met Andere Ogen is onder meer gekeken naar hoe je de AVG als professional kunt respecteren en tegelijkertijd de samenwerking met ouders en leerlingen werkbaar houdt. Bekijk nu de opnames terug.

> Lees meer..
20 april 2024

De verwachtingen rond de sociale basis zijn hooggespannen. Maar wat verstaan we er precies onder? En waarom moeten we eigenlijk investeren in de sociale basis? Gemeenten en lokale partners mogen het begrip sociale basis zelf invullen. Voor de slagkracht van beleid is het nodig om samen af te bakenen wat je eronder verstaat: wat rekenen we wel tot de sociale basis en wat niet? Daarvoor is een nieuw gespreksmodel ontwikkeld dat de kans verhoogt dat de verwachtingen bij investeren in de sociale basis realistisch zijn.

> Lees meer..
19 april 2024

In 2024 worden drie bijeenkomsten georganiseerd over hoe onderwijs en zorg te organiseren voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs. Integraal kijken, handelen en sturen staan centraal. Tijdens deze tweede bijeenkomst focussen we ons op het samenstellen van integrale programma’s. Welke keuzes maak je rondom inhoud en organisatie? Wat doet dat met de kwaliteit? Ook kijken we naar de voordelen van het collectief organiseren bij de vormgeving van integrale programma’s. Wat is de rol van een zorgteam binnen de school en wat betekent dit voor kinderen en ouders?

> Lees meer..
13 april 2024

Kinderombudsman Margrite Kalverboer uit haar zorgen in een brief die zij vrijdag 12 april naar Minister Mariëlle Paul stuurde. Ze vraagt hierin om concrete maatregelen om kinderen die thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten. Ook wil de Kinderombudsman voldoende hulp in de klas voor de kinderen die dat nodig hebben. Vervolgens vraagt ze ook om voldoende en betrouwbare data waarmee de complete omvang en kenmerken van de groep ‘thuiszitters’ in beeld wordt gebracht.

> Lees meer..
10 april 2024

‘We zijn echt weer een stukje nader tot elkaar gekomen,’ zegt Sjon de Waal, directeur-bestuurder van Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. VO. Samen met Marieke Richters, projectleider Jeugd van de gemeente Breda, en wethouder Arjen van Drunen, blikt hij terug op de Regionale Doen-Dag van vrijdag 8 maart 2024 in Het Turfschip in Etten-Leur. 'We zijn bezig met een grote, complexe transitie en je merkt goed dat iedereen daar steeds beter bij betrokken raakt, eraan mee wil doen en ervaringen wil delen.' Blik ook terug en download het sfeerverslag en het verslag van de werksessies.

> Lees meer..