Update van de pilot Lerende Praktijken

Samenwerken rond jeugdigen en gezinnen. In gesprek met hen, kijken wat ze zelf kunnen doen en wat er nog meer nodig is. Niet vanuit een discipline of domein, maar vanuit de vraag zelf. De pilot van de ambitie interprofessionele samenwerking rond drie Lerende Praktijken in Veenendaal, Emmen en Amsterdam, gestart in 2023, komt goed op stoom.

Onderwijs- en jeugdprofessionals, wijkteam-medewerkers, jeugdverpleegkundigen en kinderopvang-medewerkers zetten in op het versterken van hun samenwerking. Datagedreven, op basis van onderzoek door de Hogeschool Rotterdam in de drie Lerende Praktijken. De data vormt een belangrijk startpunt:  wat gaat al goed in samenwerken, wat moeten we borgen, wat gaan we versterken en hoe? Alle partijen buigen zich over het gezamenlijke plan en zijn bezig met het uitvoeren ervan.

Een aantal thema’s vragen bij alle drie de Lerende Praktijken extra aandacht, zoals het delen van vertrouwelijke informatie rond jeugdigen en gezinnen en de samenwerking met ouders.

AVG 

Specialisten van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen verzorgen daarom in opdracht van het inspiratienetwerk Met Andere Ogen binnenkort een Webinar. Het thema is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vragen uit de drie Lerende Praktijken zijn hierbij leidend. De datum moet nog worden bepaald.

Samenwerken met ouders 

Uit het onderzoek door de Hogeschool Rotterdam komt naar voren dat samenwerken tussen onderwijs- en jeugdprofessionals en ouders niet vanzelf goed gaat. We moeten hun waardevolle ervaringskennis benutten. In de Lerende Praktijk in Veenendaal inventariseren we de vragen van zowel ouders als professionals. Hierna brengen we in kaart wat inversteringen in de samenwerking voor alle partijen kunnen opbrengen. Met deze kennis organiseren we een aanbod met specialisten, ook naar aanleiding van vragen uit de andere Lerende Praktijken. 

Binnenkort zal een van de Lerende Praktijken het digitale Platform Vakmanschap in gebruik nemen. Met als doel: good practice rond samenwerken uitwisselen, samen leren en elkaar inspireren.