De expertgroep van Met Andere Ogen

Binnen de pilot Lerende Praktijken heeft Met Andere Ogen in 2023 een expertgroep opgericht. De expertgroep bestaat uit professionals die op basis van wetenschappelijk onderzoek advies geven over het thema interprofessioneel samenwerken – een van de ambities van Met Andere Ogen. Het doel? Samenwerkingspartners met onderbouwde kennis inspireren om zo de samenwerking binnen het onderwijs, de jeugdhulp en het sociaal domein te versterken. De opbrengsten van de expertgroep brengen we in kaart in een onderzoek in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Als lid van Met Andere Ogen kun je ook bij de expertgroep terecht met vragen. Maak kennis met de leden.

De projectgroep interprofessioneel samenwerken van netwerk Met Andere Ogen richt zich op professionals die hun samenwerking onderling, en met ouders en jeugdigen willen versterken. Een sterke samenwerking bevordert ontwikkelingskansen van de jeugd: we varen dan samen dezelfde koers en raken elkaar onderweg niet kwijt. Nu willen we hier niet alleen over praten, maar al doende met elkaar leren. Daarom zijn we vorige jaar gestart met de pilot Lerende Praktijken. Dit zijn professionals uit het onderwijs, het sociaal domein, de jeugdhulp, ouders en leerlingen die op en rondom scholen willen inzetten op het versterken van de onderlinge samenwerking. We hebben de pilots verspreid over het land en een scholenkoepel voor speciaal onderwijs in Amsterdam. Ook nemen een aantal reguliere scholen en hun samenwerkingspartners in Emmen en Veenendaal deel aan de pilot.

Lees hier alles over de expertgroep en maak kennis met de leden en wat ze te bieden hebben.