Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

19 september 2023 Nieuw

Graag nodigen we je uit voor de landelijke Met Andere Ogen Doen-Dag op 24 november, met als thema ‘Samen impact maken in jouw regio’. Want om het verschil te kunnen maken voor de kinderen en jongeren in jouw regio, heb je elkaar als samenwerkingspartners nodig.. De uitnodiging wordt op donderdag 21 september per mail verstuurd door VNG Connect. Hou je mailbox dus in de gaten!

> Lees meer..
18 september 2023 Nieuw

Samen met de Hogeschool Rotterdam volgen we twee jaar lang drie Lerende Praktijken (in het onderwijs-zorg-jeugddomein) die hun interprofessionele samenwerking versterken. Eerder stelden we de Lerende Praktijk in Amsterdam (Orion) en in Veenendaal (Veens Welzijn) voor. Maak kennis met de derde lerende praktijk: Integrated Care Emmen.

> Lees meer..
17 september 2023 Nieuw

Hoewel er al veel bekend is over de effecten van samenwerken met ouders op de ontwikkeling van het kind, blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen pabo’s in de mate waarin samenwerken met ouders aandacht krijgt in de lerarenopleidingen. Dit laat een onderzoek zien dat is uitgevoerd op verzoek van de projectgroep Inclusieve samenwerking met ouders van Met Andere Ogen. Dit is een projectgroep van leden die zich samen inzet voor het toerusten van professionals en ouders om beter samen te werken.

> Lees meer..
16 september 2023 Nieuw

De inzet van jeugdondersteuners heeft financiële én sociale en maatschappelijke impact, blijkt uit het eindrapport over de pilots met de inzet van jeugdondersteuners. Vroegere toeleiding naar passende/nodige zorg en het tegengaan van onnodige zorg leiden tot kostenbesparingen in de (jeugd)zorg. Daarnaast heeft de inzet van jeugdondersteuners ook sociale en maatschappelijke impact, zoals een stabielere thuissituatie en een betere startpositie voor kinderen. Die impact is niet altijd meetbaar in euro’s en betaalt zich ook pas later uit, maar maakt wel een enorm verschil.

> Lees meer..
14 september 2023 Nieuw

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang publiceerde deze zomer het inspiratiedocument ‘Op weg naar inclusievere kinderopvang’, geschreven door Cora Mastwijk en Sonja Sandbergen. Het inspiratiedocument wordt velen malen aangevraagd, daarom organiseren we een informatiesessie over dit inspiratiedocument.

> Lees meer..
12 september 2023 Nieuw

Hoe werk je binnen een pedagogisch ecosysteem op zo’n manier met elkaar samen dat je komt tot de beste oplossingen voor ieder kind? Negen jaar lang gaf Astrid Ottenheym leiding aan het pedagogisch ecosysteem van samenwerkingsverband passend onderwijs PPO-NK in Alkmaar. Zij ontwikkelde een onmiskenbare eigen stijl waarmee zij landelijk de aandacht trok. Zij deelt nu graag de lessen die zij leerde met iedereen die werkt binnen een 'pedagogisch ecosysteem' in haar boek 'Hoe is het met jou. Lessen uit een pedagogisch ecosysteem'. Zij doet dat samen met Robbin Haaijer, oprichter van Bureau de Bedoeling, haar klankbord gedurende het grootste deel van die jaren.

> Lees meer..
05 september 2023

De zomervakanties zijn nu echt voorbij en een vers nieuw schooljaar ligt voor ons. Een jaar waarin wij ons weer verheugen op veel nieuwe, extra activiteiten die we samen met het netwerk aan het ontwikkelen zijn. Zo zijn we druk aan de slag om de komende maanden in een aantal regio’s diverse regiobijeenkomsten mede te helpen organiseren, volgt binnenkort weer een bijeenkomst van de netwerktafel en denken we na over een nieuwe dialoogavond.

> Lees meer..
03 september 2023

Voor veel scholen is het nieuwe schooljaar weer begonnen! Hoe stimuleer je schoolaanwezigheid van leerlingen? En hoe ga je om met schoolverzuim? Tijdens het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023 in Eindhoven gaan we met dit thema aan de slag. Naast een aantal hoofdsprekers kun je kiezen uit zestig interactieve bijdragen.

> Lees meer..
02 september 2023

Binnen de ambitie interprofessioneel samenwerken van het netwerk Met Andere Ogen praten we veel over samenwerken, en merken dat er verschillende termen gebruikt worden zoals: multidisciplinair, interprofessioneel, interdisciplinair en transdisciplinair. Deze termen door elkaar heen gebruiken veroorzaakt soms spraakverwarring.

> Lees meer..
02 september 2023

Op weg naar inclusievere kinderopvang is een inspiratiedocument van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenwerking met het NJi. Dit is een hulpmiddel voor kinderopvangorganisaties, gemeenten, ouders en andere stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan om een aanbod van inclusievere opvang te realiseren, toegankelijk voor alle kinderen in de wijk/woonplaats.

> Lees meer..