‘Ouders willen zich niet betutteld voelen’

Een geïntegreerde aanpak van onderwijs en zorg is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. De inclusieve samenwerking met ouders speelt hierin een belangrijke rol. Een van de ambities van Met Andere Ogen is dan ook om die samenwerking te versterken en professionals hiervoor handvatten te bieden. Maaike Hekerman heeft in haar werk als schoolpsycholoog vaak met ouders te maken. In dit interview vertelt ze hoe ze dat contact aanpakt. ‘Het is geen hogere wiskunde.’

Hekerman: ‘De functie van schoolpsycholoog is misschien niet wat je op het eerste gezicht zou denken. Waar een klassieke psycholoog zich vooral richt op individuele klinische behandeling en onderzoek, is een schoolpsycholoog opgeleid om op meerdere niveaus te werken: met het kind, de ouders, de klas, de school en zelfs bovenschools. Schoolpsychologen werken aan de verbetering van het hele systeem rondom het kind. We geven advies over beleid en ondersteuning, en we zorgen voor een geïntegreerde aanpak van onderwijs en zorg.’

Een verbindende rol

Het doel? Ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Maar als er uitdagingen zijn, bij het leren zelf, in het gedrag of in de omgeving van het kind, dan is hiervoor soms extra hulp nodig. Voor de kinderen zelf, hun ouders, maar ook voor de leerkrachten. Een uitdaging, omdat iedereen vanuit zijn eigen perspectief naar die uitdagingen kijkt en professionals allemaal hun eigen taal spreken – een taal die ouders niet altijd verstaan.

Lees hier het hele interview.