Nu online | Magazine 'De kracht van integraal werken', deel 2

Hoe organiseer en financier je zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Daarover gaan de Oplossingenlabs van het NJi, waarin dit jaar de kracht van integraal werken centraal staat. Na elke bijeenkomst worden de gedeelde ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden gedeeld in het online magazine De kracht van integraal werken. Ook blijf je via het magazine op de hoogte van de beleidsontwikkelingen rondom het collectief financieren van zorg in onderwijstijd. Het tweede deel staat nu online.

Hoe stel je integrale programma’s van onderwijs, zorg en jeugdhulp het beste samen? Welke keuzes maak je rondom inhoud en organisatie? En hoe betrek je ouders? Lees nu het tweede deel van De kracht van integraal werken, met praktijkvoorbeelden uit Zuid-Limburg en Drenthe, en het ervaringsverhaal van René, vader van Sem. 
 

Over de Oplossingenlabs

Elk jaar organiseert het Nederland Jeugdinstituut (NJi) zogeheten Oplossingenlabs. In deze bijeenkomsten kijken ouders, professionals en beleidsmakers uit de praktijk naar hoe zorg en onderwijs te organiseren en financieren voor kinderen en jongeren met een complexe zorgbehoefte. 

Het NJi organiseert de Oplossingenlabs met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Sectorraad GO, in samenwerking met de zorgarrangeurs van Onderwijsconsulenten.