08 december 2023

Oplossingenlab deel 3: hoe nu verder?

Hoe organiseer en financier je zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Daarover gingen de drie Oplossingenlabs die het NJi in 2023 organiseerde. Je leest de opbrengsten in het magazine Iedereen doet mee, met ervaringsverhalen van ouders, praktijkvoorbeelden, onderzoek en beleidsontwikkelingen. Lees nu ook deel 3: Hoe nu verder?

Er is breed draagvlak voor het collectief financieren van onderwijs en zorg: ouders, professionals, beleidsmakers vanuit de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en het onderwijs. Alle betrokkenen willen een duurzame en structurele oplossing die een helder toekomstperspectief geeft. Maar een wetswijziging kost tijd. Wat kunnen we in de tussentijd doen? Hoe zorgen we voor verbinding tussen alle partners die nodig zijn voor onderwijs en zorg? Hoe borgen we de kwaliteit van de zorg en ondersteuning? En hoe komen we tot regionale sturing op deze vraagstukken?

Je leest er alles over in deel 3: Hoe nu verder?