Interviews Met Andere Ogen

Om de ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten hebben we alle ogen, nodig. In deze serie portretten laten we mensen aan het woord die hun blik werpen op Met Andere Ogen.

 

26 maart 2024
Interview met Henk Fibbe

Als je kinderleven een dossier is, wat betekent dit dan voor je ontwikkeling? En hoe kijk je daar als volwassene op terug? Psycholoog Henk Fibbe besloot met leerkracht Wilfred Woutersen de kinderen die zij in de jaren negentig begeleidden op de Pionier, de school van het Paedologisch Instituut (PI) in Duivendrecht, op te sporen en te interviewen over deze vragen. Fibbe, die met zijn jeugdzorgorganisatie Fibbe lid is van Met Andere Ogen, bundelde deze verhalen met hulp van Woutersen in De Klas van Meester Wilfred. ‘Dit boek oordeelt niet. Maar je kunt van alle aangrijpende verhalen wel iets leren.’

> Lees meer..
12 maart 2024
Heidi Oldenkamp

Ervaart een kind leer- of gedragsproblemen in de klas? Dan kan dit tal van oorzaken hebben. Maar één ding is zeker: de inclusieve samenwerking van professionals met ouders is cruciaal in de begeleiding van deze kinderen. Een van de ambities van Met Andere Ogen is dan ook om die samenwerking te versterken en professionals hiervoor handvatten te bieden. Heidi Oldenkamp is zo’n professional. Als Remedial Teacher zoekt zij in haar werk het contact met ouders actief op. In dit interview vertelt ze hoe ze dat aanpakt. ‘De ouders zijn echt mijn maatjes in de begeleiding die ik kinderen geef bij hun leerproblemen.’

> Lees meer..
12 december 2023
Carlijn Volker

De overheid wil zorg in onderwijstijd beter regelen. Het ministerie van OCW zette hiertoe het project Zorg in Onderwijstijd op, waarbinnen zogeheten zorgarrangeurs worden ingezet om scholen hierbij te ondersteunen. Carlijn Volker is zo’n zorgarrangeur en zocht binnen dit project de samenwerking op met Met Andere Ogen en het NJi. ‘Zo hoop ik dat de voedingsbodem die in de regio gelegd is, verder wordt uitgebreid en doorontwikkeld.’

> Lees meer..
24 mei 2023
Jetta Spaanenburg en Marieke Dekkers

De ministeries van OCW en VWS willen dat kinderen en jongeren die veel zorg nodig hebben, gemakkelijker aan het onderwijs kunnen deelnemen. Daartoe zijn ze van plan om zorg in het speciaal onderwijs collectief te financieren. Dit juichen samenwerkingsverbanden van harte toe. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de generieke kortingen op de budgetten van samenwerkingsverbanden, zeggen Jetta Spaanenburg en Marieke Dekkers, die samen naast hun bestuursfuncties in de regio’s Utrecht en Rotterdam alle samenwerkingsverbanden in Nederland vertegenwoordigen.

> Lees meer..
11 april 2023
Marieke Bosch (Strategisch Adviseur van het Sociaal Domein Land van Cuijk)

Nieuwe initiatieven, programma’s en samenwerkingsverbanden: Met Andere Ogen is als lerend netwerk continu in beweging. Maar welke aanpak werkt nu echt? In de interviewreeks ‘Wat Werkt?’ delen we succesverhalen uit de praktijk, om zo concrete handvatten te bieden die je direct kunt toepassen. Deze keer vertelt Marieke Bosch, Strategisch Adviseur van het Sociaal Domein Land van Cuijk, over de unieke samenwerkingsovereenkomst die 25 ketenpartners in onderwijs, zorg en jeugd in januari 2023 tekenden – en wat dit betekent voor de ontwikkelkansen van kinderen.

> Lees meer..
17 november 2022
Henny van Egmond en Monique Kuik

Nieuwe initiatieven, programma’s en samenwerkingsverbanden: MAO is als lerend netwerk continu in beweging. Maar welke aanpak werkt nu echt? In de interviewreeks ‘Wat Werkt?’ delen we een succesverhalen uit de praktijk, om zo concrete handvatten te bieden die je direct kunt toepassen. Deze keer: Henny van Egmond en Monique Kuik van Buitenkans, een project opgezet met middelen van het Nationaal Programma Onderwijs dat zich richt op het voorkomen van kansenongelijkheid op scholen in de regio Den Haag.

> Lees meer..
01 oktober 2020
Hans Spigt (Voorzitter Jeugdzorg Nederland)

Om de ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten hebben we alle ogen, nodig. In deze serie portretten laten we mensen aan het woord die hun blik werpen op Met Andere Ogen. Dit keer Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland

> Lees meer..
31 augustus 2020
Bert Wienen (Projectleider & adviseur in onderwijs, jeugdhulp, gemeente, zorg en welzijn)

Om de ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten hebben we alle ogen, nodig. In deze serie portretten laten we mensen aan het woord die hun blik werpen op Met Andere Ogen.

> Lees meer..
08 juli 2020
Annette van der Poel (Bestuurder stichting Orion)

Om de ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten hebben we alle ogen, nodig. In deze serie portretten met vijf vaste vragen laten we mensen aan het woord die hun blik werpen op Met Andere Ogen.

> Lees meer..
16 juni 2020
Pieter van Dijk (Directeur samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld - Veenendaal)

Om de ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten hebben we alle ogen, nodig. In deze serie portretten met vijf vaste vragen laten we mensen aan het woord die hun blik werpen op Met Andere Ogen.

> Lees meer..
25 mei 2020
Carry Roozemond (Directeur bestuurder Ingrado)

Om de ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten hebben we alle ogen, nodig. In deze serie portretten met vijf vaste vragen laten we mensen aan het woord die hun blik werpen op Met Andere Ogen.

> Lees meer..
06 mei 2020
Anne Looijenga (Directeur Dienstverlening en Centrum voor Ontwikkeling KPZ)

Om de ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten hebben we alle ogen, nodig. In deze serie portretten met vijf vaste vragen laten we mensen aan het woord die hun blik werpen op Met Andere Ogen.

> Lees meer..
18 maart 2020
René Peeters (Bestuurlijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg)

De fysieke omgeving is hetzelfde gebleven. De bomen lopen uit, het frisse jonge groen verschijnt. Het wordt weer vroeger licht, de vogels laten zich horen, de mooiste tijd van het jaar breekt aan. Het wordt lente.
En toch is alles anders.

> Lees meer..
13 februari 2020
René Peeters (Bestuurlijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg)

Een prachtige bundel. Een schat aan ervaringen. Een bron van inspiratie. 18 Wethouders hebben een jaar met elkaar gesproken over hun ervaringen als wethouder jeugd. Geïnspireerd door een vijftal masterclasses, maar vooral door elkaars ervaringen, schreven zij na afloop van het jaar hun bevindingen op. Gun jezelf de tijd om deze 18 verhalen te lezen. Verschenen onder de titel Nu ik groot ben.

> Lees meer..
27 januari 2020
Illya Soffer (Directeur Ieder(in))

In het programma Met Andere Ogen wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen de tientallen betrokken partijen die van belang zijn om de ontwikkeling van kinderen in het onderwijs optimaal te ondersteunen. Maar wat maakt dat samenspel tussen de jeugdwet en passend onderwijs nou toch zo complex?

> Lees meer..
28 november 2019
René Peeters (Bestuurlijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg)

Mijn eerste column voor Met Andere Ogen (MAO) begint met een uitzending van Pauw op 21 november 2019. Het gaat over onze westerse cultuur. En gaat schijnbaar nauwelijks over ons programma MAO, of toch...

> Lees meer..