Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

18 mei 2023 Nieuw

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het NJi jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school. Hierin wordt de koppeling gemaakt tussen onderzoek en praktijk. Op 30 mei 2023 staat het thema Jongerenwerk op school (vo) op de agenda.

> Lees meer..
08 april 2023

De ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) organiseren samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven op woensdag 17 mei 2023.

> Lees meer..
10 maart 2023

MAZL (Meer Aandacht Voor Ziekgemelde Leerlingen) is toepasbaar op elke school voor voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen die verzuimen van school na ziekmelding. In de praktijk blijkt MAZL niet alleen op het regulier voortgezet onderwijs toepasbaar, maar ook op het speciaal voortgezet onderwijs.

> Lees meer..
10 maart 2023

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. In de pilot Angst en Depressie werd met succes gewerkt aan een antwoord op deze vraag.

> Lees meer..
27 februari 2023

Past het preventiemodel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) binnen jouw gemeente? Daar kom je achter tijdens een van de vijf bijeenkomsten in de maand maart van het Trimbos instituut. De algemene OKO bijeenkomst is op 7 maart.

> Lees meer..
12 februari 2023

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt gemeenten de mogelijkheid om een breed en samenhangend beleid te voeren op gezondheid en preventie. Met het GALA zetten gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis.

> Lees meer..
22 maart 2022

'Gelijk goed beginnen' is het nieuwe boek van prof. Dr. Tessa Rosenboom. Dit boek is een vervolg op 'De eerste 1000 dagen'. Dit boek markeert de volgende fase van de beweging op weg naar de gezondste generatie en een goed begin voor alle kinderen.

> Lees meer..
25 januari 2022

Veel gemeenten worstelen met een stijgende vraag naar jeugdhulp. In Leeuwarden zien we die stijging ook. Een van de verklaringen hiervoor is de trend om gedrag van kinderen sneller te problematiseren. De bandbreedte van wat als ‘normaal’ gedrag wordt gezien, wordt steeds smaller. De vraag naar tweedelijns zorg en naar speciale hulp voor specifieke doelgroepen wordt steeds groter.

> Lees meer..
13 oktober 2021

Verandering is een proces van lange adem. En verandering lukt alleen als je daar buiten het systeem mee begint. Dat zijn de belangrijkste lessen die Hanny Voskuylen geleerd heeft in haar lange loopbaan als beleidsambtenaar Onderwijs-Jeugd-Kinderopvang bij de gemeente Leeuwarden.

> Lees meer..
14 september 2021

De kernboodschap van het programma Met Andere Ogen is de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle partijen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. De ontwikkelkansen van het kind zijn het vertrekpunt van waaruit iedereen vanuit eigen ervaring en expertise samen werkt. Kinderopvang is een essentieel onderdeel van de coalitie, de cirkel rondom het kind, in hechte samenwerking met andere partijen. Kinderopvang en opvoeding vragen onze collectieve zorg en betrokkenheid, vindt BMK.

> Lees meer..