Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

24 maart 2024

De afgelopen jaren zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân veel ontwikkelingen op touw gezet die als doel hebben de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en overheid te verbeteren. Op donderdag 4 april organiseert de gemeente Noardeast-Fryslân hierover het symposium Onderwijs, Kinderopvang en Jeugdzorg in Sense Dokkum.

> Lees meer..
16 september 2023

De inzet van jeugdondersteuners heeft financiële én sociale en maatschappelijke impact, blijkt uit het eindrapport over de pilots met de inzet van jeugdondersteuners. Vroegere toeleiding naar passende/nodige zorg en het tegengaan van onnodige zorg leiden tot kostenbesparingen in de (jeugd)zorg. Daarnaast heeft de inzet van jeugdondersteuners ook sociale en maatschappelijke impact, zoals een stabielere thuissituatie en een betere startpositie voor kinderen. Die impact is niet altijd meetbaar in euro’s en betaalt zich ook pas later uit, maar maakt wel een enorm verschil.

> Lees meer..
03 september 2023

Voor veel scholen is het nieuwe schooljaar weer begonnen! Hoe stimuleer je schoolaanwezigheid van leerlingen? En hoe ga je om met schoolverzuim? Tijdens het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023 in Eindhoven gaan we met dit thema aan de slag. Naast een aantal hoofdsprekers kun je kiezen uit zestig interactieve bijdragen.

> Lees meer..
14 juni 2023

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor jonge kinderen die wat extra’s nodig hebben om een goede start te kunnen maken in het onderwijs kunnen gunstig zijn voor kinderen, maar het stelsel voor vve kent ook enkele knelpunten. Zo is er op veel plekken onvoldoende inhoudelijke aansluiting tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs en is er kans dat kinderen met verschillende sociale achtergronden elkaar weinig tegenkomen.

> Lees meer..
02 juni 2023

Ben jij beleidsmaker bij een gemeente? En wil je aan de slag met het versterken van de pedagogische basis? In deze handreiking van het NJi vind je acht bouwstenen met praktische tips, vragen voor het beleid en inspirerende praktijkvoorbeelden.

> Lees meer..
31 mei 2023

Benieuwd naar OKO - Opgroeien in een kansrijke omgeving - en of de aanpak iets is voor jouw gemeente? Op 27 juni 2023 organiseert het OKO-team een online bijeenkomst 'Aan de slag met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)'. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over de werkwijze, het ondersteuningsaanbod en deelname.

> Lees meer..
30 mei 2023

Steeds meer kinderen en jongeren zeggen zich gestrest, angstig, somber of eenzaam te voelen. Een duidelijk signaal dat aandacht vraagt van gemeenten. De reactie is nu om steeds meer hulp in te schakelen. Maar dat lijkt niet te werken, want de zorgen van kinderen, jongeren en ouders worden niet kleiner. Een oplossing zit in het verbeteren van de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. En een positieve blik op de ontwikkeling van kinderen en jongeren in plaats van de focus op problemen en risico’s.

> Lees meer..
18 mei 2023

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het NJi jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school. Hierin wordt de koppeling gemaakt tussen onderzoek en praktijk. Op 30 mei 2023 staat het thema Jongerenwerk op school (vo) op de agenda.

> Lees meer..
08 april 2023

De ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) organiseren samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven op woensdag 17 mei 2023.

> Lees meer..
10 maart 2023

MAZL (Meer Aandacht Voor Ziekgemelde Leerlingen) is toepasbaar op elke school voor voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen die verzuimen van school na ziekmelding. In de praktijk blijkt MAZL niet alleen op het regulier voortgezet onderwijs toepasbaar, maar ook op het speciaal voortgezet onderwijs.

> Lees meer..