Meer Aandacht Voor Ziekgemelde Leerlingen

MAZL (Meer Aandacht Voor Ziekgemelde Leerlingen) is toepasbaar op elke school voor voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen die verzuimen van school na ziekmelding. In de praktijk blijkt MAZL niet alleen op het regulier voortgezet onderwijs toepasbaar, maar ook op het speciaal voortgezet onderwijs.

Recent is de interventie MAZL vo her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. In de beoordeling werd het volgende genoemd: ‘MAZL op het vo is een gestructureerde en goed doordachte aanpak voor scholen om verzuim tijdig te signaleren en terug te dringen. De commissie is positief over de heldere en duidelijk beschreven aanpak met mooie materialen om de professionals binnen de JGZ en op school te ondersteunen.’

MAZL handboek

Werk je binnen jouw JGZ-organisatie, gemeente of school nog niet met MAZL en ben je benieuwd wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Neem dan een kijkje op de pagina over MAZL. Hier vind je ook het nieuwe digitale MAZL handboek.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: