De pilot Angst en Depressie geeft hoop

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. In de pilot Angst en Depressie werd met succes gewerkt aan een antwoord op deze vraag.

Deze pilot had een looptijd van september 2020 – april 2022 en houdt in dat in het Vechtdal College Hardenberg 16 uur en het Greijdanus College 8 uur contacttijd door pilotmedewerkers werd toegevoegd aan de zorgstructuur binnen de school voor leerlingen die kampen met klachten rondom angst en depressiviteit. Daarnaast werd een arts maatschappij en gezondheid toegevoegd aan de pilot en uren voor projectleiding en intervisie.

Cijfers

Door deze aanpak zijn van de 86 deelnemende leerlingen voor 29 een jeugdhulpverwijzing voorkomen. Voor 29 leerlingen werd getwijfeld of anders jeugdhulp ingezet zou zijn, maar nu bleek het in ieder geval niet nodig. Voor 28 leerlingen was een verwijzing wel de beste oplossing. Daarbij viel op dat met sommige jeugdhulpinstellingen heel goed kon worden samengewerkt, terwijl dit met andere helemaal niet het geval was. Naar inschatting zes thuiszitters werden voorkomen.
Projectleider Bert Wienen: ‘Een pilot als deze geeft hoop. Transformeren kan. Het helpt daarbij als je andere (context)hypothesen als uitgangspunt voor beleid en handelen neemt dan: 'het zit in jou, jij bent ziek' en bereid bent om samen te leren. Een prachtig traject om als projectleider en begeleider bij betrokken te zijn.’


Download de evaluatie van de Pilot Angst en Depressie in de bijlage.

 

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: