01 december 2020

Model Passende Samenwerking FoodValley

Loading video..

Inspiratieregio FoodValley heeft een Model Passende Samenwerking ontwikkeld. Dit wordt gebruikt voor Jeugdhulp en Onderwijsondersteuning. 8 Gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden werkten samen aan deze digitale wegwijzer voor het nemen van de juiste route om ondersteuningsvragen te beantwoorden.

De opzet van het Model Passende Samenwerking, is dat school, het lokaal team (de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaalteam) en het samenwerkingsverband met ouders en jeugdige (kind, jongere of leerling) samenwerken rond ondersteuningsvragen. We praten hierbij met elkaar en niet over elkaar. Alle betrokkenen werken hierbij proactief en laagdrempelig; we bespreken situaties, vragen en ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar door.

Het Model Passende Samenwerking toont de afgesproken (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen Jeugdwet en Onderwijswetten in de FoodValley, geldend voor scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden (SWV) van Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal, Renswoude, Ede, Wageningen en Rhenen.

Klik hier voor meer informatie: