Twentse Onderwijs Jeugdhulp Monitor

Loading video..

In het kader van monitoring delen we graag een video over dit mooie praktijkvoorbeeld. De Twentse Onderwijs Jeugdhulp Monitor is gestart op verzoek van de gemeente en de samenwerkingsverbanden in de regio. Er was behoefte aan een gezamenlijk beeld van wanneer onderwijs en jeugdhulp elkaar raken.

Vaak hebben mensen een beeld van ‘hoe het gaat’, ‘wat er beter kan’ en ‘wie daarvoor kan zorgen’. Maar kloppen die beelden? Dat weet je pas als je met elkaar bepaalt welke doelen je nastreeft en hoe je de kwaliteit van inspanningen (activiteiten en voorzieningen) om die doelen te bereiken zichtbaar, merkbaar of meetbaar maakt. Op basis van een gesprek over die informatie kun je vervolgens de kwaliteit bewaken en verbeteren. Dat is het belang van monitoring.

De Twentse Onderwijs Jeugdhulp Monitor levert inzichten op over wat er speelt op scholen; welke scholen hebben de meeste jeugdhulp? Welke inzet is nodig op welke school? Naar aanleiding van inzichten uit de monitor zijn jeugdhulp teams voortgevloeid op scholen met als doel om op een effectievere en efficiëntere manier kwalitatief goede zorg te bieden aan de leerlingen op de scholen. Met als gevolg dat escalaties minder worden en kinderen niet naar een andere vorm van onderwijs hoeven. In de toekomst verwachten zij dat een versterking van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente zwaardere zorg kan voorkomen.

Meer weten over monitoring als gereedschap in ‘samen lerend doen wat werkt’?  Klik hier.

De video is onderdeel van een reeks filmpjes die gekoppeld zijn aan de 6 adviezen van René Peeters waarmee de MAO beweging is begonnen. Benieuwd naar de andere video’s? Klik hier.