01 september 2021

ICT-applicatie voor netwerksamenwerking

Het persoonlijk zorgnetwerk (PZN) van Oog op Zorg is een ICT-applicatie voor digitale ondersteuning van samenwerking en besluitvorming rond cliënten. Dit is van 2012 - 2019 ontwikkeld en getest onder leiding van kinderarts Agnes Jonkman. Jonkman wil haar applicatie graag onder de aandacht brengen bij partners van Met Andere Ogen. Wie heeft interesse om hier verder mee aan de slag te gaan?

Agnes Jonkman, is kinderarts met als subspecialisatie sociale pediatrie, ze werkte  zowel in het het ziekenhuis (patiënten) als in de jeugdzorg (cliënten). ‘In beide situaties kwam ik dezelfde kinderen en ouders tegen en ik merkte dat ieder zorgsysteem op zijn eigen manier het stukje van de hulp gaf, zonder dat er goede uitwisseling was en samenwerking’, vertelt Jonkman. ‘Dit is met name voor kinderen en hun ouders een crime en een van de redenen dat veel zorg niet lukt of misgaat.’

Zo werkt het PZN

Het PZN kan tijdens een patiënten/cliënten contact tussen een bij Oog op Zorg geregistreerde hulpverlener en een clie?nt in een minuut of 5 worden aangemaakt. Deze hulpverlener is dan voorlopig de coo?rdinator. Vervolgens kunnen andere betrokkenen worden uitgenodigd.

Door gebruik te maken van een beeld en een daarmee verbonden lijstje geeft het PZN aan wat de problematiek en de kansen van een kind/gezin zijn en wat iedereen voor zorg verleent.
Het biedt vervolgens de mogelijkheid om gezamenlijk beslissingen te nemen en tenslotte geeft het zicht op het effect van de totale zorg.

Het beeld bestaat uit 3 concentrische cirkels, die staan voor het niveau van het kind, het gezin en de omgeving. De cirkel is verdeeld in segmenten, de segmenten staan voor o.a. fysieke gezondheid, materiële situatie, etc. Dit levert 18 gebieden op met bijbehorende specifieke problematiek en zorg. Per gebied wordt aangegeven of zich daar problemen of kansen bevinden in stoplicht kleuren. Zodat in een oogopslag een beeld ontstaat dat nader wordt aangegeven in een lijstje ernaast.

Het systeem is zelf lerend en zal op den duur steeds betere voorgeprogrammeerde bewoordingen bevatten. Dit is nodig omdat zorgverleners vaak een eigen vakjargon hebben. Nadat duidelijk is wat iedereen doet, volgt een chatronde (digitale ronde tafel) waarin voorstellen worden gedaan over aanpassingen tot het meest wenselijke zorgplan. Hierover worden vervolgens besluiten genomen. Het kind en de ouder(s)/verzorger(s) spelen hierin steeds een actieve centrale rol samen met de coo?rdinator.

PZN kwaliteitswinst

  • Duidelijk wie bij de zorg betrokken zijn
  • Steeds duidelijk wie/wat vindt en wie/wat doet
  • Kort en bondig in gewone-mensentaal
  • Gezamenlijke besluitvorming over het totale plan
  • Legt afspraken helder vast
  • Monitoring hoe zorg wordt uitgevoerd en wat het effect ervan is
  • Dit alles in een beveiligde omgeving

Een groot voordeel van het PZN is dat zorgverleners - op verzoek van ouders - informatie over de behandeling van het kind eenvoudig kunnen delen. Alle zorgverleners blijven hun eigen dossier houden en delen in het PZN alleen datgene wat van belang is voor de samenwerking. Kort en bondig in gewone-mensentaal met behulp van een praktisch schema. Zo kunnen betrokkenen in een beveiligde omgeving eenvoudig met elkaar communiceren en besluiten nemen. Ook het effect van de zorg wordt gemonitord.

Wil je regio of gemeente werken met deze applicatie? Of wil je meer weten over het PZN van Oog op Zorg, neem dan contact op met Agnes Jonkman. In de bijlage vind je meer achtergrondinformatie.

Voor meer informatie en contact: agmjonkman@gmail.com

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: