Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp aangepast

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (Monitor AOJ) is per 1 april aangepast. De monitor heeft tot doel het gesprek te stimuleren over cijfers en de samenwerking tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de jeugdhulp.

In de aangepaste vorm biedt de monitor unieke cijfers over onderwijs en jeugdhulp. Ook helpt de monitor bij het beoordelen en verbeteren van de regionale samenwerking. Het NJi beheert de monitor.

Om meer inzicht te krijgen in de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de eigen regio of gemeente biedt de Monitor AOJ cijfers over jeugdzorggebruik per onderwijssoort. Ook vinden gebruikers informatie over risico's op uitval die kunnen samenhangen met de onderwijs- en jeugdzorggeschiedenis van jongeren. Verder is er een overzicht van bronnen met andere actuele cijfers over de ontwikkeling van kinderen en jongeren, hun leefomstandigheden, jeugdzorggebruik en onderwijs.

Alle cijfers op één pagina

Projectleider Lieke Salomé: 'Elke maand maken enkele honderden bezoekers gebruik van de cijfers. Tegelijkertijd is een groot deel van de cijfers ook op andere plekken te raadplegen. Die andere bronnen hebben we nu verzameld op één pagina. De indicatoren die je nergens anders kunt vinden, blijven we als NJi aanbieden. Ook omdat ze belangrijk zijn voor het gesprek in je gemeente of regio over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.'

Samenwerking monitoren

Naast de cijfers biedt de Monitor AOJ ook vragenlijsten waarmee professionals in beleid en uitvoering kunnen aangeven hoe zij de samenwerking ervaren. Gemeenten, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen kunnen de vragen gebruiken om de effecten van de samenwerking te monitoren, te evalueren en te verbeteren. Salomé: 'De gegevens uit de Monitor AOJ geven houvast bij het vaststellen van beleid en het maken van afspraken. Maar het is vooral belangrijk dat je er met elkaar over in gesprek gaat. Denk bijvoorbeeld samen na over preventieve maatregelen. Om dat gesprek goed te voeren, is blijven investeren in de samenwerking onontbeerlijk. Ook daar kan de monitor je dus bij helpen.'

Integratie

De Monitor AOJ is voor iedereen toegankelijk. Het NJi bewerkt en verzamelt voor de cijfers gegevens van het CBS en DUO. Het is de bedoeling dat de monitor later dit jaar geïntegreerd wordt in de website van het NJi.

Klik hier voor meer informatie.