overige
16 mei 2023

Praatplaat Hoe werken ouders/verzorgers en professionals beter samen voor en met het kind?

Overige
30 juni 2022

Ambitie en aanpak inclusieve samenwerking met ouders 2022-2026

Met Andere Ogen werkt aan de ontwikkelkansen van kinderen; onder andere door aan concrete ambities te werken, waarvan inclusieve samenwerking met ouders een belangrijke is. Vanuit dit belang is de onderstaande aanpak geschreven. Het doel van het document is de opzet te delen voor de komende jaren en ook ruimte te bieden om mee te doen, denken en inspireren.

(Semi) wetenschappelijk
19 oktober 2021

Samen voor het kind

Iedereen gunt kinderen de beste kansen om zich te ontwikkelen. Ook kinderen met een beperking, chronische aandoening, gedragsproblematiek of kwetsbare thuissituatie. Toch krijgen we het in Nederland nog niet goed voor elkaar om de ontwikkeling van alle kinderen zo goed te ondersteunen als we willen. Een betere samenwerking tussen professionals en ouders speelt hierin een sleutelrol.

Ervaringskennis
08 oktober 2021

MAO Special hoogbegaafdheid

Voor deze special over hoogbegaafdheid sprak Met Andere Ogen met zes ervaringsdeskundigen (en soms ook met hun ouders). De meesten van hen hebben het moeilijkste achter de rug en hebben een plekje gevonden op een opleiding, in werk, of een tijdelijke leerplek waar ook zij hun talenten ontwikkelen kunnen.

Uitvoeringspraktijk
08 april 2021

Van Vink naar Vonk: geleerde lessen over ouderbetrokkenheid

Betere ontwikkelkansen voor kinderen vraagt om een betere samenwerking tussen professionals en ouders. Van het gesprek rond een kind, tot beleid en uitvoering in de regio. Maar hoe doet je dat? Concrete lessen en inspiratie uit de regio's vind je in dit oogstdocument met geleerde lessen over ouderbetrokkenheid in de aanpak Met Andere Ogen.

Uitvoeringspraktijk
09 juli 2020

Perspectief ouders in nieuwe boek CCE

‘In mijn hart…, uit mijn handen’ is een bundel met achttien verhalen waarin ouders vertellen over de zoektocht naar goede zorg voor hun kind. Met dit boek wil CCE het perspectief van ouders in vastlopende situaties beter zichtbaar maken.

Ervaringskennis
20 april 2020

Persona's van jongeren

In opdracht van het Ministerie van SZW is landelijk kennisinstituut Movisie een traject gestart om 16 persona’s samen met jongeren te maken.

Ervaringskennis
20 april 2020

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk met daarin manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan.

(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Onderzoek school en vriendschappen

De koepels van de cliëntenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychi­sche Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzocht hoe leerlingen het onderwijs ervaren op verschillende typen scholen en of het volgen van een bepaald type onderwijs effect heeft op hun sociale omgeving.

(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Dossier partnerschap ouders en leerlingen

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat scholen en ouders als partners samenwerken bij hun pedagogische taken.

Uitvoeringspraktijk
20 april 2020

Kennisbank

Kennisbank met informatie voor ouders.