Overige
30 juni 2022

Ambitie en aanpak inclusieve samenwerking met ouders 2022-2026

Met Andere Ogen werkt aan de ontwikkelkansen van kinderen; onder andere door aan concrete ambities te werken, waarvan inclusieve samenwerking met ouders een belangrijke is. Vanuit dit belang is de onderstaande aanpak geschreven. Het doel van het document is de opzet te delen voor de komende jaren en ook ruimte te bieden om mee te doen, denken en inspireren.