(Semi) wetenschappelijk
19 oktober 2021

Samen voor het kind

Iedereen gunt kinderen de beste kansen om zich te ontwikkelen. Ook kinderen met een beperking, chronische aandoening, gedragsproblematiek of kwetsbare thuissituatie. Toch krijgen we het in Nederland nog niet goed voor elkaar om de ontwikkeling van alle kinderen zo goed te ondersteunen als we willen. Een betere samenwerking tussen professionals en ouders speelt hierin een sleutelrol.

(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Onderzoek school en vriendschappen

De koepels van de cliëntenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychi­sche Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzocht hoe leerlingen het onderwijs ervaren op verschillende typen scholen en of het volgen van een bepaald type onderwijs effect heeft op hun sociale omgeving.

(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Dossier partnerschap ouders en leerlingen

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat scholen en ouders als partners samenwerken bij hun pedagogische taken.