19 oktober 2021

Samen voor het kind

Iedereen gunt kinderen de beste kansen om zich te ontwikkelen. Ook kinderen met een beperking, chronische aandoening, gedragsproblematiek of kwetsbare thuissituatie. Toch krijgen we het in Nederland nog niet goed voor elkaar om de ontwikkeling van alle kinderen zo goed te ondersteunen als we willen. Een betere samenwerking tussen professionals en ouders speelt hierin een sleutelrol.

Deze notitie is een handreiking aan alle bij inclusief samenwerken betrokken partijen en personen om met elkaar een scherpe werkagenda en concrete acties voor de komende jaren op te stellen. Op basis van een overzicht van beschikbare kennis over de gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en professionals wordt een stip op de horizon geschetst, gevolgd door twee hoofdwegen om hier te komen. Tot slot doen we een voorzet voor een agenda voor de komende jaren: welke interventies brengen de stip op de horizon het snelste dichterbij? We nodigen alle betrokken partijen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan en vervolgstappen af te spreken. Met als lonkend perspectief een open dialoog, wederzijds vertrouwen, en professionals en ouders die elkaar zo weten te vinden, dat kinderen de ontwikkelingskansen krijgen die bij hen passen. 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: