Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking.


Idealiter worden kinderen en jongeren die op wat voor manier dan ook met tegenslagen of problemen te maken hebben, niet als afwijkend of abnormaal gezien, maar juist als onderdeel van een gemeenschap waar verschil de norm is en ruimte is voor diversiteit, kwetsbaarheid en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Dit vraagt om de sociale acceptatie van verschillen in leertempo, mentaal welzijn en een nieuwe omgang met het thema inclusiviteit. De cijfers laten echter een ander verhaal zien. Het aantal thuiszittende leerlingen stijgt, net zoals de wachtlijsten in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. De cijfers over de mentale gezondheid van jongeren zijn zorgwekkend. Jongeren ervaren een grote prestatiedruk vanuit de samenleving en het onderwijs.

Webinars

Op diverse plekken in het land wordt succesvol samengewerkt om een sterke pedagogische basis te creëren. Plekken waar een domeinoverstijgende aanpak wordt gehanteerd en er sprake is van verbinding en interprofessionele samenwerking. Plekken waar kinderen worden bijgestaan vanuit dagelijkse relaties en waar leefomgevingen ondersteunend zijn aan de behoeften en vragen rondom opgroeien en opvoeden. In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak. 

We nodigen professionals, beleidsmakers en bestuurders die werkzaam zijn bij gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp uit om aan te sluiten bij een of meerdere webinars.
 


Webinar 1

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Zuid

13 mei 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op kinderen van 12-
 

VPB-Beeldmerk-ZUID-s.png

Dagvoorzitter van dit webinar is Raymond Clement, bestuurder van MIK & PIW. Vanuit de wetenschap zijn Hélène Leenders, associatie lector en Mariëtte Haasen, docent/onderzoeker Fontys Hogescholen aanwezig. Hun onderzoek laat zien dat doelgerichte samenwerking tussen leerkrachten en jeugdhulpverleners leidt tot een verbetering van het welbevinden bij leerlingen. Daarnaast komen er drie praktijkvoorbeelden aan het woord. 

Lees meer Aanmelden

 


Webinar 2

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Oost

16 mei 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op de jongeren van 12+ 
 

VPB-Beeldmerk-OOST-s.png

Dagvoorzitter is Jorik Huizinga, wethouder onderwijs in Doetinchem. Dorien Gaas, lector jeugd aan de Hogeschool Windesheim, deelt haar onderzoek naar mogelijkheden voor herstel van het gewone opvoeden, met minder focus op problemen. Zij is ook betrokken bij de regionale kenniswerkplaats Jeugd Samen Normaliseren. Ook in Oost komt een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden aan het woord.

Lees meer Aanmelden

 


Webinar 3

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Noord

20 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op het kinderen van 12-
 

VPB-Beeldmerk-NOORD-s.png

Bert Wienen, onderzoeker bij het lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim, adviseur bij NJi en initiatiefnemer van het Instituut voor Inclusief Onderwijs. Hij deelt zijn onderzoek hiernaar en zal ook zijn visie op de noodzaak van inclusief onderwijs verwoorden. Dagvoorzitter is Jouke Douwe de Vries, wethouder van Noardeast-Fryslân. Daarnaast komen er drie praktijkvoorbeelden aan het woord. 

Lees meer Aanmelden

 


Webinar 4

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel West

26 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op de jongeren van 12+
 

VPB-Beeldmerk-WEST-s.png

Dagvoorzitter is Marleen van Berkum, directeur bestuurder bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee. Vanuit de onderzoekswereld laat Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie bij de Haagse Hogeschool, de opbrengsten zien van het Leernetwerk Normaliseren (onderdeel van de regionale werkplaats SAMEN). Het onderzoek laat zien dat het denken vanuit (afwijkingen) van gemiddelden problematisch is voor onze blik op de ontwikkeling van kinderen. In West komen vier praktijkvoorbeelden aan het woord. 

Lees meer Aanmelden

 Zelf een mooi voorbeeld?


Overal in het land zijn er mooie voorbeelden van partijen die samenwerken en daarmee de pedagogische basis versterken. Heb jij een mooi voorbeeld en wil je dit voorbeeld delen via één van de webinars? Laat het ons weten! Dit kan door een omschrijving van het voorbeeld te sturen naar metandereogen@vng.nl.
 


 

De webinars worden aangeboden vanuit het verlangen om goede voorbeelden op de kaart te zetten en inspiratie te bieden aan de professionals en organisaties die stappen willen maken in het versterken van de pedagogische basis. De webinars worden georganiseerd door de VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn en de regio’s.

Zie ook de publicatie 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'.  

 

Houd voor aanvullende informatie onze agenda in de gaten.