Datum
do 16 mei | 13:30 - 15:00 uur
Livecast

Webinar 2

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Oost

Met focus op de jongeren van 12+

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? 

In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking. 
Op 16 mei 2024 van 13.30 – 15.00 uur is het de beurt aan professionals, beleidsmakers en bestuurders uit landsdeel Oost. Zij bespreken hun praktijken, ervaringen, fouten en geven tips voor collega’s in het hele land. Het webinar is, net als de andere webinars, dan ook voor iedereen te volgen.

Idealiter worden kinderen en jongeren die op wat voor manier dan ook met tegenslagen of problemen te maken hebben, niet als afwijkend of abnormaal gezien, maar juist als onderdeel van een gemeenschap waar verschil de norm is en ruimte is voor diversiteit, kwetsbaarheid en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Dit vraagt om de sociale acceptatie van verschillen in leertempo, mentaal welzijn en een nieuwe omgang met het thema inclusiviteit. De cijfers laten echter een ander verhaal zien. Het aantal thuiszittende leerlingen stijgt, net zoals de wachtlijsten in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. De cijfers over de mentale gezondheid van jongeren zijn zorgwekkend. Jongeren ervaren een grote prestatiedruk vanuit de samenleving en het onderwijs.

Webinars

Op diverse plekken in het land wordt succesvol samengewerkt om een sterke pedagogische basis te creëren. Plekken waar een domeinoverstijgende aanpak wordt gehanteerd en er sprake is van verbinding en interprofessionele samenwerking. Plekken waar kinderen worden bijgestaan vanuit dagelijkse relaties en waar leefomgevingen ondersteunend zijn aan de behoeften en vragen rondom opgroeien en opvoeden. In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak. Zie hier meer informatie over de vier webinars.

Webinar 2: Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Oost

Op 16 mei 2024 van 13.30 – 15.00 uur delen professionals van professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs en jeugdhulp uit landsdeel Oost hun ervaringen. De focus ligt bij dit webinar op kinderen en jongeren (12+). Achter de schermen wordt er nog aan het programma gewerkt. We kunnen in ieder geval al de volgende sprekers en goede voorbeelden vermelden:

 • Dagvoorzitter is Jorik Huizinga, wethouder onderwijs in Doetinchem. 
 • Dorien Graas, lector jeugd aan de Hogeschool Windesheim, deelt haar onderzoek naar mogelijkheden voor herstel van het gewone opvoeden, met minder focus op problemen. Zij is ook betrokken bij de regionale kenniswerkplaats Jeugd Samen Normaliseren.
 • Vanuit de praktijk delen de volgende sprekers hun ervaringen:
  • Presikhaaf University
   Mehran Khanpour, bestuursadviseur Onderwijs-Welzijn en Hans Niemeijer, bestuursadviseur Welzjjn, beiden van gemeente Arnhem
  • Project Jongerenwerk op School 
   Dorine Ottevanger, directeur-bestuurder van Stichting ElkWelzijn in Culemborg

De webinars worden aangeboden vanuit het verlangen om goede voorbeelden op de kaart te zetten en inspiratie te bieden aan de professionals en organisaties die stappen willen maken in het versterken van de pedagogische basis.

Voor wie: Professionals, beleidsmakers en bestuurders werkzaam binnen gemeente, onderwijs, kinderopvang en jeugd, jongeren en ouders/verzorgers uit het hele land
Kosten: Er zijn geen kosten aan dit webinar verbonden.
Zie ook de publicatie: 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'.  Organisatie

VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn, Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en de regio’s.

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
Onbeperkt