Datum
do 20 jun | 13:30 - 15:00 uur
Livecast

Webinar 3

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Noord

Met focus op het kinderen van 12-

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk?

In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking. 

Op 20 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur is het de beurt aan professionals, beleidsmakers en bestuurders uit landsdeel Noord. Zij bespreken hun praktijken, ervaringen, fouten en geven tips voor collega’s in het hele land. Het webinar is, net als de andere webinars, dan ook voor iedereen te volgen.

Idealiter worden kinderen en jongeren die op wat voor manier dan ook met tegenslagen of problemen te maken hebben, niet als afwijkend of abnormaal gezien, maar juist als onderdeel van een gemeenschap waar verschil de norm is en ruimte is voor diversiteit, kwetsbaarheid en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Dit vraagt om de sociale acceptatie van verschillen in leertempo, mentaal welzijn en een nieuwe omgang met het thema inclusiviteit. De cijfers laten echter een ander verhaal zien. Het aantal thuiszittende leerlingen stijgt, net zoals de wachtlijsten in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. De cijfers over de mentale gezondheid van jongeren zijn zorgwekkend. Jongeren ervaren een grote prestatiedruk vanuit de samenleving en het onderwijs.

Webinars

Op diverse plekken in het land wordt succesvol samengewerkt om een sterke pedagogische basis te creëren. Plekken waar een domeinoverstijgende aanpak wordt gehanteerd en er sprake is van verbinding en interprofessionele samenwerking. Plekken waar kinderen worden bijgestaan vanuit dagelijkse relaties en waar leefomgevingen ondersteunend zijn aan de behoeften en vragen rondom opgroeien en opvoeden. In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak. Zie hier meer informatie over de vier webinars.

Webinar 3: Versterken van de pedagogische basis in | Landsdeel Noord

Op 20 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur delen professionals van professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp uit landsdeel Noord hun ervaringen. De focus ligt bij dit webinar op het jonge kind (12-). Achter de schermen wordt er nog aan het programma gewerkt. We kunnen in ieder geval al de volgende sprekers en goede voorbeelden vermelden:

 • Dagvoorzitter is Jouke Douwe de Vries, wethouder van Noardeast-Fryslân.
 • Bert Wienen, onderzoeker bij het lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim, adviseur bij NJi en initiatiefnemer van het Instituut voor Inclusief Onderwijs. Hij deelt zijn onderzoek hiernaar en zal ook zijn visie op de noodzaak van inclusief onderwijs verwoorden. 
 • Voorbeelden van stimulerende en tegenwerkende factoren in de verbinding Onderwijs en Jeugdhulp.
  Ludo Abbink, bestuurder samenwerkingsverband PO Friesland
 • Noodzaak tot stevige samenwerking ihkv Hervormingsagenda Jeugd.
  Manouska Molema, wethouder Jeugd Groningen en Ina Huesken, bestuurder Jeugdhulp- en Onderwijsinstelling Elker.
 • Vanuit de praktijk is aanwezig: 
  • Gratis kinderopvang Groningen en bestuurlijke samenwerking 
   Renate Renkema, directeur/bestuurder bij SKSG Kinderopvang en Anne Looijenga, Manager Kinderopvang SKSK (regio West).

De webinars worden aangeboden vanuit het verlangen om goede voorbeelden op de kaart te zetten en inspiratie te bieden aan de professionals en organisaties die stappen willen maken in het versterken van de pedagogische basis.

Voor wie: Professionals, beleidsmakers en bestuurders werkzaam binnen gemeente, onderwijs, kinderopvang en jeugd, jongeren en ouders/verzorgers uit het hele land
Kosten: Er zijn geen kosten aan dit webinar verbonden.
Zie ook de publicatie: 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'.  Organisatie

VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn, Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en de regio’s.

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
Onbeperkt