Datum
wo 26 jun | 13:30 - 15:00 uur
Livecast

Webinar 4

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel West

Met focus op de jongeren van 12+

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? 

In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking. 

Op 26 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur is het de beurt aan professionals, beleidsmakers en bestuurders uit landsdeel West. Zij bespreken hun praktijken, ervaringen, fouten en geven tips voor collega’s in het hele land. Het webinar is, net als de andere webinars, dan ook voor iedereen te volgen.

Idealiter worden kinderen en jongeren die op wat voor manier dan ook met tegenslagen of problemen te maken hebben, niet als afwijkend of abnormaal gezien, maar juist als onderdeel van een gemeenschap waar verschil de norm is en ruimte is voor diversiteit, kwetsbaarheid en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Dit vraagt om de sociale acceptatie van verschillen in leertempo, mentaal welzijn en een nieuwe omgang met het thema inclusiviteit. De cijfers laten echter een ander verhaal zien. Het aantal thuiszittende leerlingen stijgt, net zoals de wachtlijsten in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. De cijfers over de mentale gezondheid van jongeren zijn zorgwekkend. Jongeren ervaren een grote prestatiedruk vanuit de samenleving en het onderwijs.

Webinars

Op diverse plekken in het land wordt succesvol samengewerkt om een sterke pedagogische basis te creëren. Plekken waar een domeinoverstijgende aanpak wordt gehanteerd en er sprake is van verbinding en interprofessionele samenwerking. Plekken waar kinderen worden bijgestaan vanuit dagelijkse relaties en waar leefomgevingen ondersteunend zijn aan de behoeften en vragen rondom opgroeien en opvoeden. In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak. Lees hier meer informatie over de vier webinars.Webinar 4: Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel West

Op 26 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur delen professionals van professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp uit landsdeel West hun ervaringen. De focus ligt bij dit webinar op kinderen en jongeren (12+). 


Programma
 

13:30

Opening, voorstellen en context

Marleen van Berkum, directeur-bestuurder bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

13:40

Wetenschappelijk kader

Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie bij de Haagse Hogeschool

14:00

School en werkplezier

Eus Hehanussa, manager Ondersteuning en Nina Struik, trajectbegeleider, beiden Klas als Werkplaats bij Albeda College

14:30

Samenwerking rondom kwetsbare doelgroepen

Chantal van Liefland, regioadviseur Noord Holland Ketenbureau
Sociaal Domein over Thuis door Noordje en Marlous van Leeuwen, orthopedagoog en Ellen van de Meeberg, directeur, beiden van Leo Kanner Onderwijsgroep, School zonder Muren

14:55

Afronding

Marleen van Berkum, directeur bestuurder bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

De webinars worden aangeboden vanuit het verlangen om goede voorbeelden op de kaart te zetten en inspiratie te bieden aan de professionals en organisaties die stappen willen maken in het versterken van de pedagogische basis.
 

Voor wie

Professionals, beleidsmakers en bestuurders werkzaam binnen gemeente, onderwijs, kinderopvang en jeugd, jongeren en ouders/verzorgers uit het hele land.
Kosten: Er zijn geen kosten aan dit webinar verbonden.
Zie ook de publicatie: 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'.  Organisatie

VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn, Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en de regio’s.

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
OnbeperktDit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.