Locatie
Pakhuis de Zwijger

Datum
wo 26 jun | 19:30 - 21:30 uur
Fysiek op locatie
Livecast

Dialoogavond #15

Veerkracht in het pedagogisch ecosysteem

Hoe maken we van onze eigen opdracht elkaars opdracht in onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en beleid?

Voor een sterke pedagogische basis is samenwerking essentieel. Sinds een aantal jaren weten onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en ouders elkaar gelukkig steeds beter te vinden. Op allerlei niveaus wordt er hard gewerkt aan ontschotting en de interprofessionele en inclusieve samenwerking gaat steeds beter.

Tijdens deze dialoogavond gaan we in gesprek over hoe je dat doet. Hoe maak je sterke en duurzame verbindingen tussen onderwijs, zorg, jeugd, kinderopvang en beleid? Hoe geven we de samenwerking vorm tussen ouders, jeugdigen en professionals? Hoe creëren we de infrastructuur die nodig is om de pedagogische basis te versterken? Kortom: hoe zorg je ervoor dat de eigen opdracht elkaars opdracht is?

Opening: Tina van Wouw, schoolleider 4YOU ACADEMIE/Padvinder UNITED4EDUCATION

Deelnemers dialoog:

Renate van der Mooren, college van Bestuur bij Stichting Elan

Allyssia Sevenhuijsen, Schoolpsycholoog OZHW

Jolanda Verweij, procesbegeleider SOOS

Tjoerd Zweije, docent G-town

Nils Aukema, jongeren, ervaringsdeskundige, adviesraad ÉigenWijsheid

Marjolein Smit-Arnold Bik, co-auteur ‘We komen er wel uit’ en commissaris bij de Politie

Margot Stolk, wethouder onderwijs Barendrecht.

Houdt onze agenda en nieuwsupdate in de gaten voor een update van de sprekers.


Locatie

Fysiek

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam

RouteOrganisatie

Met Andere Ogen

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
Onbeperkt