Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

24 april 2023

De inschrijfperiode voor de tweede selectieronde van het experiment onderwijszorgarrangementen is bekend. Je kunt je aanmelden van 22 mei tot en met 31 juli 2023.

> Lees meer..
11 april 2023

Ieder kind of jongere verdient een goede plek om zich te kunnen ontwikkelen. Met de Verbeteraanpak Passend Onderwijs wordt er gewerkt aan betere ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. In de kamerbrief van 30 maart 2023 wordt duidelijk wat de focus wordt voor het vervolg en is een tweede voortgangsrapportage passend onderwijs opgesteld, mede ten behoeve van het overleg met de Kamer op 4 april jl. Ondersteuning van kinderen en ouders en het versterken van hun positie blijft onverminderd belangrijk.

> Lees meer..
24 maart 2023

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen (oza) van start gegaan. Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs heeft besloten een tweede selectieronde open te stellen, zodat meer initiatieven zich kunnen inschrijven. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

> Lees meer..
13 december 2022

Op 25 januari 2023 organiseert Steunpunt Passend Onderwijs een webinar dat geheel in het teken staat van Samen naar School-initiatieven en is bedoeld om alle geïnteresseerden een beter beeld te geven van de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen.

> Lees meer..
13 december 2022

Kinderen en jongeren met een intensieve ondersteuningsvraag hebben passende zorg en onderwijs nodig. Maar de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg blijkt ingewikkeld. Om hier wat aan te doen zijn er verschillende landelijke projecten opgezet. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geeft een beknopt en actueel overzicht van deze projecten.

> Lees meer..
30 november 2022

Werk jij ook samen als leerkracht of jeugdhulp professional in een onderwijs-zorgcombinatie? Dan is de Podcast De Visvijver een aanrader. De thema’s zijn: onderwijs aan leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte, samenwerken met ouders en het belang van gelijkwaardigheid en interprofessioneel samenwerken.

> Lees meer..
02 september 2022

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen'
onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid. Lees er alles over in hun laatste nieuwsbrief.

> Lees meer..
27 juni 2022

In de dialogen tot nu toe keken we al naar de ontwikkelkansen voor kinderen door de ogen verschillende groepen uit het ecosysteem, zoals ouders, professionals en bestuurders. In deze negende editie staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Met ouders en initiatiefnemers van zogeheten onderwijszorgarrangementen gingen we in gesprek over het creëren van zo’n ontwikkelingsplek voor hun kinderen, waar zorg en onderwijs worden gecombineerd. Welke weg hebben ze afgelegd? Wat hebben deze initiatieven voor hen én de kinderen betekend? Wat hebben ouders en initiatiefnemers geleerd? En welke lessen kunnen de ministeries en andere spelers in het ecosysteem hieruit trekken?

> Lees meer..
25 juni 2022

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen' onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid.

> Lees meer..
19 mei 2022

In de negende editie van de Met Andere Ogen Dialoog staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Ouders en initiatiefnemers gaan in gesprek over hun weg naar het realiseren van een ontwikkelingsplek voor hun kinderen.

> Lees meer..