30 november 2022

Podcast: de Visvijver - een onderwijs-zorgcombinatie

Werk jij ook samen als leerkracht of jeugdhulp professional in een onderwijs-zorgcombinatie? Dan is de Podcast De Visvijver een aanrader. De thema’s zijn: onderwijs aan leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte, samenwerken met ouders en het belang van gelijkwaardigheid en interprofessioneel samenwerken.

Lysanne Walters, leerkracht en Tineke Zuidema, jeugdhulp professional vertellen in deze Podcast hun verhaal over 3 jaar samenwerken in een verticaal cluster 3 klas met kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (profiel 1 en 2). Een mooi en helder beschreven proces wat voor een ieder werkzaam in onderwijs gecombineerd met jeugdhulp van waarde kan zijn.

 

Transformatie agenda Jeugdhulp Groningen

Podcast De Visvijver wordt georganiseerd vanuit de transformatie agenda jeugdhulp Groningen. Het doel van de transformatieagenda is: alle kinderen de kans geven om zich positief te ontwikkelen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook kinderen in het speciaal onderwijs en/of kinderen met met complexe ondersteuningsbehoeften. Het lijkt erg logisch, maar helaas krijgen niet alle kinderen die kans. Vanuit de transformatie agenda willen ze graag aandacht geven aan zulke groepen. Ook willen ze graag laten zien welke mogelijkheden er zijn om deze kinderen toch zorg en onderwijs, in onderwijstijd te geven. 

Over de Visvijver

In de in 2018 opgestarte groep de Visvijver wordt specialistisch onderwijs verzorgd (en verdere ondersteuning geboden) aan leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Het zijn leerlingen die veel gerichte hulp (een op een) en directe nabijheid nodig hebben om te kunnen leren en ontwikkelen.

Luister hier de podcast.