26 februari 2024

Webinarreeks Versterken van de pedagogische basis

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking.

De webinars worden aangeboden vanuit het verlangen om goede voorbeelden op de kaart te zetten en inspiratie te bieden aan de professionals en organisaties die stappen willen maken in het versterken van de pedagogische basis. Aan de basis hiervan ligt de publicatie 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'. Deze is opgesteld door de landelijke branches.

Idealiter worden kinderen en jongeren die op wat voor manier dan ook met tegenslagen of problemen te maken hebben, niet als afwijkend of abnormaal gezien, maar juist als onderdeel van een gemeenschap waar verschil de norm is en ruimte is voor diversiteit, kwetsbaarheid en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Dit vraagt om de sociale acceptatie van verschillen in leertempo, mentaal welzijn en een nieuwe omgang met het thema inclusiviteit. De cijfers laten echter een ander verhaal zien. Het aantal thuiszittende leerlingen stijgt, net zoals de wachtlijsten in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. De cijfers over de mentale gezondheid van jongeren zijn zorgwekkend. Jongeren ervaren een grote prestatiedruk vanuit de samenleving en het onderwijs.

Webinars

Op diverse plekken in het land wordt succesvol samengewerkt om een sterke pedagogische basis te creëren. Plekken waar een domeinoverstijgende aanpak wordt gehanteerd en er sprake is van verbinding en interprofessionele samenwerking. Plekken waar kinderen worden bijgestaan vanuit dagelijkse relaties en waar leefomgevingen ondersteunend zijn aan de behoeften en vragen rondom opgroeien en opvoeden. In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak.

Meer informatie & aanmelden


We nodigen professionals, beleidsmakers en bestuurders die werkzaam zijn bij gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp uit om aan te sluiten bij een of meerdere webinars. Klik hier voor meer informatie over de insteek en sprekers van de vier webinars en om je direct aan te melden.

Praktische informatie


Wanneer:

Tijd: 13.30 – 15.00 uur

Waar: Online
Voor wie: Professionals, beleidsmakers en bestuurders werkzaam binnen gemeente, onderwijs, kinderopvang en jeugd, jongeren en ouders/verzorgers
Kosten: Er zijn geen kosten aan de webinars verbonden
 

Aanmelden

Meld je direct aan voor een of meerdere van onze webinars. Kies op basis van de inhoud en wat past in jouw agenda. De regio waar je werkt hoeft niet bepalend te zijn voor je keuze, maar dat mag natuurlijk wel.
 

De webinars worden georganiseerd door de VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn en de regio’s.