02 september 2023

Inspiratiedocument: Op weg naar inclusievere kinderopvang

Op weg naar inclusievere kinderopvang is een inspiratiedocument van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenwerking met het NJi. Dit is een hulpmiddel voor kinderopvangorganisaties, gemeenten, ouders en andere stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan om een aanbod van inclusievere opvang te realiseren, toegankelijk voor alle kinderen in de wijk/woonplaats.

Niet bij alle kinderen verloopt opgroeien vanzelfsprekend. Soms is extra zorg en aandacht nodig vanwege het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding/omgeving. Voor deze groep kinderen is niet altijd plaats binnen de reguliere kinderopvang, maar opvang op een kinderdagcentrum of medisch kinderdagverblijf, vallend onder de zorg, is ook niet passend. Om deze kinderen toch een plek te kunnen bieden op een kinderopvang wordt zogenoemde plusopvang of inclusieve opvang georganiseerd: gespecialiseerde kinderopvang/BSO op een reguliere kinderopvang waar extra zorg en aandacht wordt geboden.

In de praktijk blijkt dat het aanbod van inclusievere opvang en de samenwerking tussen betrokken partijen om deze vorm van opvang te regelen divers is. Met dit document willen we kinderopvangorganisaties die hierin een ambitie hebben met kennis en inspiratie op weg helpen bij het realiseren van inclusievere opvang.

Interesse?

Vraag hier het Inspiratiedocument aan, of download deze direct in de bijlage.

Ondersteuning
Heb je vragen of ondersteuning nodig? Neem gerust contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 – 130 56 83.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: