Dialoogavond #15 over de belangen die samenwerking in de weg staan

Samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Maar hoe blijf je hierbij veerkrachtig? Hoe hou je elkaar toch vast en blijf je werken aan een gezamenlijke opgave ook als het lastig wordt? Een van de sprekers die hierover in gesprek gaat op Dialoogavond #15 op 26 juni in Pakhuis de Zwijger is Marjolein Smit-Arnold Bik, co-auteur 'We komen er wel uit' en commissaris bij de Politie. ‘Mensen kunnen verstrikt raken door emoties.’

Marjolein Smit-Arnold Bik is al 39 jaar werkzaam bij de politie. Ze is begonnen als agent en inmiddels commissaris. Hiernaast is ze co-auteur van het onlangs verschenen boek We komen er wel uit. ‘Dit boek gaat over onderhandelen, maar niet in de zin van winnen vs. verliezen, maar juist vanuit de win-win situatie. Hoe komen alle partijen zo goed mogelijk uit een onderhandeling? Wat zijn de gezamenlijke belangen en waar lopen de belangen uiteen?’

Als basis in het boek gebruikt ze samen met co-auteur Heidi Nieboer de 6 principes waar de politieonderhandelaar gebruik van maakt bij gijzelingen, ontvoeringen of pogingen suïcide. ‘Deze principes zijn volledig toepasbaar waar het gaat om alledaagse onderhandelingen tussen mensen en partijen, maar ook voor het werk van bv de mediator of buurtbemiddelaar. Dat laatste doe ik als vrijwilliger’, zegt Marjolein.

Open staan voor elkaar


De afgelopen jaren ervaart Marjolein dat er meer openheid is ontstaan, ook als er zaken fout gaan. ‘Als buurtbemiddelaar zie ik ook hoe mensen verstrikt kunnen raken/gegijzeld kunnen worden door emoties en oude beelden. Pas als mensen open staan voor elkaar, echt verbinding hebben, zijn zij in staat om zich ook even in de ander te verplaatsen. Als dat gebeurt kom je pas echt tot een dialoog (in plaats van een debat) en niet zelden vloeien daar mooie dingen uit die leiden tot een duurzame verbetering van relaties.’


Gezamenlijke belang voor ogen

Toch is er ook veel ruimte voor verbetering. ‘Het veld lijkt nog erg versnipperd. Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen het belang van het kind voorop hebben staan, maar zie ook dat er allerlei andere belangen spelen die samenwerkingen in de weg lijken te staan. Dat kan over status, subsidies, macht of verschil van inzicht gaan. Dat leidt dan weer tot een debat, zelfs een gevecht, in plaats van een onderhandeling. Mijn stellige overtuiging is dat als gesprekken gevoerd worden met het gezamenlijk belang voor ogen ook echt stappen gemaakt kunnen worden.'

Kom naar de Dialoogavond

Benieuwd naar de visie van Marjolein Smit-Arnold Bik en die van vele andere sprekers?  Meld je dan nu aan voor de 15e dialoogavond van Met Andere Ogen op 26 juni.