Overige
30 juni 2022

Ambitie en aanpak Met andere ogen kijken naar Vakmanschap

Met Andere Ogen werkt aan de ontwikkelkansen van kinderen; onder andere door aan concrete ambities te werken, waarvan interprofessionele samenwerking een belangrijke is. Vanuit dit belang is de onderstaande aanpak geschreven. Het doel van het document is de opzet te delen voor de komende jaren en ook ruimte te bieden om mee te doen, denken en inspireren.

Overige
06 maart 2021

Opbrengst CoP Interprofessioneel samenwerken

In het afgelopen jaar is de Community of Practice 'Interprofessioneel samenwerken' viermaal bijeengeweest. Deelnemers aan deze Community of Practice waren directeuren en beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten en jeugdhulporganisaties.

Beleidspraktijk
05 juli 2020

Advies Onderwijsraad Steeds inclusiever

In het onlangs verschenen advies Steeds inclusiever gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking.

Beleidspraktijk
27 mei 2020

Ondersteuningsroute VO en jeugdhulp

Het referentiemodel ondersteuningsroute voortgezet Onderwijs en Jeugdhulp geeft op hoofdlijnen aan hoe een gezamenlijke route er in het basisonderwijs uit kan zien.

Beleidspraktijk
27 mei 2020

Ondersteuningsroute PO en jeugdhulp

Het referentiemodel ondersteuningsroute primair Onderwijs en Jeugdhulp geeft op hoofdlijnen aan hoe een gezamenlijke route er in het basisonderwijs uit kan zien.

Beleidspraktijk
27 mei 2020

Privacy in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Filmpje met presentatie over privacy in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp.

(Semi) wetenschappelijk
16 april 2020

Wat werkt dossier in de verbinding school en de wijk

NJi-dossier met verschillen tools en voorbeelden over wat werkt in de verbinding school en de wijk.

Beleidspraktijk
16 april 2020

Zelfevaluatietool sociaal domein

Met deze zelfevaluatietool 'sociaal domein toegang en samenhang' hulp kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en beoordelen en deze optimaliseren.

Beleidspraktijk
16 april 2020

Handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams

Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam.

Uitvoeringspraktijk
16 april 2020

Kenniskaart kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp

Deze kenniskaart biedt betrokkenen in het onderwijs, de opvang, de jeugdhulp en bij gemeenten met een rol in de sturing van die samenwerking richting. Door inspiratie, tips en handvatten te bieden om sámen het gesprek aan te gaan over optimale samenwerking.

Uitvoeringspraktijk
16 april 2020

Praatplaat: samen kom je verder

Deze plaat biedt handvatten voor het maken van de afspraken en stellen van de juiste vragen door intern begeleiders op school en jeugdhulpverleners.

Uitvoeringspraktijk
16 april 2020

De sterkste schakels

In dit onderzoek is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.

Uitvoeringspraktijk
16 april 2020

School en wijk in de praktijk: Utrecht

In deze brochure staat de praktijk in Utrecht, waar naast de kernteams op de scholen ook een stedelijk vo-team jeugd en gezin is opgezet.