06 maart 2021

Opbrengst CoP Interprofessioneel samenwerken

In het afgelopen jaar is de Community of Practice 'Interprofessioneel samenwerken' viermaal bijeengeweest. Deelnemers aan deze Community of Practice waren directeuren en beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten en jeugdhulporganisaties.

Hun leervragen hebben we samengevat in drie hoofdvragen:

 

  1. interprofessionele samenwerking tot stand brengen
  2. het proces en de kwaliteit van de samenwerking versterken
  3. kritisch reflecteren op de interprofessionele samenwerking

 

Met name de eerste en de derde hoofdvraag hebben parallellen met thema’s die zijn besproken in andere Communities of Practice. Daarom hebben we ervoor gekozen om in deze Community of Practice toe te werken naar een overzicht van diverse vormen, varianten en activiteiten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit sluit aan bij het eerste advies in het rapport Met andere ogen, dat pleit voor het verbreden van teams op scholen met aanvullende expertise (interprofessioneel).

 

Meer weten over alle opbrengsten van deze CoP. Download de pdf in de bijlage.

 

Deze bijdrage kwam tot stand onder begeleiding van: 

Marij Bosdriesz, M.Bosdriesz@nji.nl

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: