Houvast bij het versterken van samenwerken

De afgelopen jaren leren we in het netwerk van Met Andere Ogen steeds meer over succesvolle interprofessionele samenwerking tussen de domeinen
onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang. Zo weten we beter wat werkt én hebben we meer inzicht in welke factoren die samenwerking beïnvloeden. Deze factoren zijn op basis van onderzoeken, evaluaties en wetenschappelijke literatuur vertaald naar zes werkzame elementen.

Vanuit de ambitie interprofessioneel samenwerken binnen het netwerk hebben we deze werkzame elementen vertaald naar de dagelijkse praktijk van samenwerken rond jeugdigen en ouders. Onze ervaringen in de praktijk (lessons learned) hebben we hiermee gecombineerd. Het resultaat is een reeks vragen die je kunnen inspireren als je aan de slag gaat met interprofessionele samenwerking in de praktijk. Ze zijn bedoeld als houvast en om het gesprek te openen. Download de tool in de bijlage om hiermee aan de slag te gaan.

Lerende Praktijk Veens Welzijn

Lees ook het interview met Emma Kager, NPO-medewerker bij Lerende Praktijk Veens Welzijn over haar ervaring in de eerste fase.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: