‘Sociaal-emotionele ontwikkeling gaat verder dan de hekken van het schoolplein’

De interprofessionele samenwerking versterken is een van de ambities van Met Andere Ogen. Dit jaar zijn daartoe drie Lerende Praktijken aan de slag gegaan om deze ambitie via scholen in hun regio verder vorm te geven. Ze worden gevolgd door de Hogeschool van Rotterdam en een expertgroep met leden van ons netwerk begeleidt het project. Na een periode van voorbereiding en onderzoek is het tijd voor een eerste reflectie: welke geleerde lessen zijn tot nu toe opgehaald? Emma Kager, NPO-medewerker bij Lerende Praktijk Veens Welzijn, een welzijnsorganisatie in Veenendaal, blikt graag met ons terug op die eerste fase. Hoe heeft zij die ervaren? En wat heeft ze geleerd?

‘Het belangrijkste dat we hebben geleerd is denk ik toch wel: het belang van het delen van een gezamenlijke visie én ervoor zorgen dat iedereen aangehaakt blijft.’ Naast de ketenpartners rondom een school is ook de gemeente een belangrijke partner in die continuering en vooral in het delen van kennis, vertelt Emma. ‘Daarom is het zo ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Op één plek willen ze bijvoorbeeld actief aan de slag met talentontwikkeling van kinderen buiten de school. Op een andere school zijn ze bezig hoe ze ouders beter kunnen betrekken bij wat er speelt. Hier kun je alleen achter komen door echt op die scholen aanwezig te zijn.’

Werken vanuit de bedoeling

De eerste stap in de onderzoeksfase was bij alle scholen langsgaan en vragen stellen: hoe gaat de samenwerking? Waar ligt jullie behoefte? Hieruit kwam naar voren dat er op de meeste plekken nog veel stappen gezet kunnen worden in die samenwerking. Van elkaars taal leren spreken tot écht teruggaan naar de bedoeling: waarom doen we dit? Emma: ‘De bedoeling is het versterken van de interprofessionele samenwerking ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Die ontwikkeling gaat verder de hekken van het schoolplein. Daarom richten we ons binnen Veens Welzijn ook vooral op het collectieve en niet zozeer op het individu. En op het welzijn in bredere zin. Kinderen zitten niet alleen maar op school; ze wonen in een gezin, in een woonwijk. Er zit een heel sociaal netwerk om een kind heen.’ En alleen als je daarnaar kijkt, kun je eventuele problemen in die ontwikkeling eerder signaleren en dus ook eerder gezamenlijk optrekken en ingrijpen, waardoor je grotere problemen op de lange termijn kunt voorkomen. Ook biedt het kinderen, jongeren, docenten en ketenpartners ruimte om hun talenten te ontwikkelen.

Voldoende ruimte

Voorafgaand aan het Met Andere Ogen-traject ging Emma ook in gesprek met belangrijke ketenpartners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD, het samenwerkingsverband en de gemeente. ‘We hebben hierdoor veel meer zicht gekregen op de stappen die we kunnen zetten in de interprofessionele samenwerking en dat hiervoor ruimte en focus nodig is binnen die organisaties.’ Sommige scholen zijn er helemaal klaar voor, dat zijn de zogeheten kernscholen. Daaromheen zijn een aantal scholen die er graag mee aan de slag willen, maar er niet volledig de ruimte voor hebben – bijvoorbeeld door een bestuurlijke wissel of een verhuizing. Deze scholen krijgen de mogelijkheid om in de zogeheten schil te gaan zitten. In deze schil is er ook ruimte voor andere samenwerkingsvormen en voor ketenpartners om aan te sluiten en mee te liften op de geleerde lessen vanuit het Met Andere Ogen-traject. De andere scholen zitten in de zogeheten zwerm en worden inhoudelijk meegenomen in de geleerde lessen met de geplande netwerkbijeenkomsten. Uiteindelijk is het doel dat alle 33 scholen in Veenendaal geïnspireerd raken en aansluiten.

Mensen met passie

Emma: ‘Als ik zo naar alle opgehaalde lessen kijk, dan zijn ze allemaal heel herkenbaar. Maar het mooiste inzicht dat ikzelf heb opgedaan is toch wel dat ik heb gezien dat er binnen al die scholen en ketenpartners zoveel mensen werken met passie voor hun vak. Die drive is cruciaal als je stappen wil zetten in het versterken van die samenwerking. Ik ben zelf ook ontzettend blij dat ik vanuit mijn eigen passie deze rol als kartrekker op me mag nemen en samen met al die professionals te kijken wat we kunnen doen om de passie die er is, om te zetten naar dat wat gezamenlijk werkt voor de kinderen en jongeren in Veenendaal.’

Over Veens Welzijn

Veens Welzijn gelooft dat welzijn gaat over het voorkomen van problemen door het creëren van kansen en mogelijkheden. Het is onze overtuiging dat mensen zelf het beste weten wat goed voor hen is en dat zij daarbij in sommige gevallen ondersteuning kunnen gebruiken. Veens Welzijn biedt deze ondersteuning door te werken vanuit een positieve benadering en aandacht te hebben voor de talenten en krachten van mensen.

Lessons Learned: de opgehaalde lessen uit de onderzoeksfase van de drie Lerende Praktijken

In het artikel Houvast bij het versterken van samenwerken lees je meer over de geleerde lessen die de drie Lerende Praktijken hebben opgehaald tijdens de voorbereidende fase. Zelf aan de slag met het versterken van de interprofessionele samenwerking in jouw regio? Deze lessons learned vormen een handige tool om jezelf de juiste kritische vragen te stellen in dit proces.