Op weg naar passende kinderopvang

De opvang van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vraagt om een duurzame samenwerking tussen kinderopvang, gemeenten, welzijn- en zorgpartners. Hoe ga je om met het toenemend aantal zorg- en ondersteuningsvragen? Wat is nodig in de samenwerking? Hoe kom je tot bindende afspraken? Dat waren de belangrijkste thema’s van de Learn and Share-bijeenkomst van het Nederlands Jeugdinstituut op 6 maart jl.

Ondanks dat passende kinderopvang geen eigen wettelijk kader kent, bleken er voldoende mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De interactieve bijeenkomst werd dan ook druk gevolgd. Sprekers waren onder andere Remco Prast, bestuurder van Blosse, aanbieder van opvang en onderwijs in Noord-Holland en Caja Dreuning, manager bij Wij zijn Jong, een netwerk van kinderopvangorganisaties. 

Evolutie

Remco Prast van Blosse vertelde over hun 29 locaties waarvan 27 een aanbod opvang & onderwijs hebben in de regio Heerhugowaard (Noord Holland). Hun expeditie is om het beste te doen in een snel veranderende wereld om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat noemen ze evolutie. ‘Toon Lef, heb vertrouwen om ideeën uit te proberen.’

Geen kind de wijk uit

Caja Dreuning van Wij zijn Jong sprak over het proces van de afgelopen jaren, vanaf 2014 om het kind voorop te zetten op weg naar passende kinderopvang. Deze missie en visie is in de gemeente Arnhem onderdeel geworden van structureel stedelijk beleid, waarbij ze een ontwikkelrecht vanaf 2 jaar hebben vastgesteld.  Visie is ‘geen kind de wijk uit'.

Behoefte

Vervolgens werden er enkele vragen aan de sprekers voorgelegd. Bijvoorbeeld aan ontwikkelingspsycholoog Marielle Balledux van het NJi. Zij benadrukte dat passende kinderopvang altijd opvang is die aansluit op de behoefte van kinderen. Ze benoemde verschillende factoren die te maken kunnen hebben met het signaal van meer zorgvragen.

Handreiking

Het waarborgfonds kinderopvang wees de deelnemers op hun handreiking met verschillende voorbeelden over het organiseren van hulp en zorg voor jonge kinderen met ondersteuningsvragen. Deze handreiking is nog in ontwikkeling en komt dit jaar uit.

Ook is er nog uitgewisseld tussen de deelnemers over de vraag: “Wat doen jullie als ouders niet open staan voor extra ondersteuning terwijl jullie wel constateren dat het voor het kind nodig is?”

Remco Prast en Caja Dreuning sloten de bijeenkomst af met een aantal inspirerende tips: ‘Zorg ervoor dat je de problemen, of de belangen van elkaar echt begrijpt door ze met elkaar te bespreken. Dan pas kan je tot echte oplossingen komen.’

Lees het hele verslag in de bijlage en bekijk de twee presentaties.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: