Opbrengsten en ambitie Interprofessionele Samenwerking

In deze samenvatting van de ambitie interprofessioneel samenwerken binnen het inspiratienetwerk Met Andere Ogen blikken we terug op wat we gedaan en geleerd hebben in de periode 2019-2021. Professionals die vanuit verschillende domeinen goed op elkaar afstemmen vergroten hiermee de ontwikkelkansen van kinderen. Omdat er nog veel stappen te zetten zijn blikken we ook vooruit.

We starten in hoofdstuk 1 met het schetsen van de aanleiding voor het inspiratienetwerk Met Andere Ogen, en de positie van de ambitie interprofessioneel samenwerken hierbinnen. Hierna kijken we in hoofdstuk 2 naar de opbrengsten van deze ambitie in 2020 in de Community of Practice. In hoofdstuk 3 blikken we terug op 2021, waarin we met beroepsvereniging BPSW als ‘kartrekker’ in gesprek gingen met experts en professionals in de uitvoering. In hoofdstuk 4 trekken we conclusies en in hoofdstuk 5 bespreken we onze ambitie en aanpak voor de toekomst.  

Download het gehele document in de bijlage.


 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: