06 maart 2021

Opbrengsten CoP positief en preventief jeugdbeleid

In de Community of Practice 'Positief jeugdbeleid en preventie' stond de vraag centraal hoe de samenwerking rondom scholen en kinderopvang kan bijdragen aan het versterken van de basis en preventie. Met een groep experts, beleidsmakers en praktijkprofessionals zijn ervaringen en inzichten uit de praktijk besproken, en is nagedacht over de lessen die we hieruit kunnen trekken.

In deze publicatie beschrijven we de geleerde lessen, waarbij we de kennis uit de praktijk verbinden aan actuele wetenschappelijke inzichten. Daarbij reiken we handvatten aan ('handelingsperspectieven') die beleidsmakers binnen gemeenten en het onderwijs kunnen helpen om positief en preventief jeugdbeleid in en rondom scholen en kinderopvang vorm te geven.

Meer weten? Download bijgaande pdf met alle opbrengsten.

Onder begeleiding van: 

Charlotte Dopper, Nederlands Jeugdinstituut, c.dopper@nji.nl<u2:p></u2:p>

Peter Hulsen, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, phulsen@ncj.nl<u2:p></u2:p>

Johan Kruip, Nederlands Jeugdinstituut, j.kruip@nji.nl<u2:p></u2:p>

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: