Overige
06 maart 2021

Opbrengsten CoP positief en preventief jeugdbeleid

In de Community of Practice 'Positief jeugdbeleid en preventie' stond de vraag centraal hoe de samenwerking rondom scholen en kinderopvang kan bijdragen aan het versterken van de basis en preventie. Met een groep experts, beleidsmakers en praktijkprofessionals zijn ervaringen en inzichten uit de praktijk besproken, en is nagedacht over de lessen die we hieruit kunnen trekken.

(Semi) wetenschappelijk
16 april 2020

Het groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak

Duiding en handvatten voor de aanpak van het groeiend jeugdzorg gebruik.

(Semi) wetenschappelijk
16 april 2020

Top 10 beschermende factoren

Positief jeugdbeleid, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar zou dat beleid zich op moeten richten?

(Semi) wetenschappelijk
15 april 2020

Literatuurstudie investeren in kinderen 0 - 12

Een literatuurstudie naar wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar).

Beleidspraktijk
15 april 2020

Preventiematrix

Gemeenten hebben steeds meer oog voor een veelzijdige opvoed- en opgroeiomgeving, waarin kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Het voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen.

Beleidspraktijk
15 april 2020

Nu ik groot ben

Wethouders investeren in kansen voor jongeren.

Beleidspraktijk
15 april 2020

Essay: tijdig en doordacht

Een essay van Rienk Janssens over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten.

Beleidspraktijk
15 april 2020

Podcast CDA-kamerlid Peters

CDA-kamerlid René Peters gaat in gesprek met mensen uit de jeugdzorg.

Uitvoeringspraktijk
15 april 2020

Interventiematrix

Om gemeenten en aanbieders houvast te geven bij het kiezen van interventies is de interventiematrix ontwikkeld.

Uitvoeringspraktijk
15 april 2020

Magazine platform JEP

Magazine over jongerenwerk in de school.