Overige
06 maart 2021

Opbrengst CoP Monitoring

Een van de doelen van de Community of Practice (CoP) 'Monitoring' was om te komen tot algemeen overdraagbare kennis die regio’s van gemeenten en samenwerkingsverbanden helpt bij het monitoren van de gezamenlijke inzet en de maatschappelijke resultaten voor kinderen en jongeren.

Uitvoeringspraktijk
15 april 2020

Handleiding populatie analyse in het onderwijs

Onderwijs, jeugdhulp en gemeenten moeten gezamenlijk zorgen voor een passend aanbod van onderwijsondersteuning en jeugdhulp voor deze doelgroep.