OPBRENGSTEN
COMMUNITY OF PRACTICE

Monitoring

In 2020 is de Community of Practice Monitoring verschillende keren bij elkaar geweest om lokale vraagstukken rond het monitoren van de effecten van de samenwerking onderwijs-jeugd te bespreken. 

Opbrengst

Positief en preventief jeugdbeleid

In de Community of Practice Positief en prevent Jeugdbeleid stond de vraag centraal hoe in- en rondom de kinderopvang en school kan worden samenwerking aan een sterke pedagogische basis en preventie. Met een groep experts, beleidsmakers en praktijkprofessionals zijn ervaringen en inzichten uit de praktijk gedeeld. De geleerde lessen en handelingsperspectieven die in de Community of Practice zijn opgedaan zijn hier terug te lezen.

Opbrengst

Interprofessioneel samenwerken

De Community of Practice Interprofessioneel samenwerken heeft zich beziggehouden met het tot stand brengen, uitvoeren en borgen van sectoroverstijgend samenwerken. Op basis van de praktijken van de deelnemers is toegewerkt naar een overzicht van diverse vormen, varianten of activiteiten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, ter inspiratie voor andere regio’s in het land. 
Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de publicatie van de Community of Practice over Bindende afspraken onderwijs, jeugd en zorg.

Opbrengst

Onderwijs-zorgarrangementen en poreuze randen

De Community of Practice Onderwijs-zorgarrangementen en poreuze randen in de financiering heeft twee documenten gepubliceerd: Gesprekskader oza's, en Integraal arrangeren. De Community of Practice gaat in 2021 door over o.a.: financieringswijzen voor OZA's (onderzoek AEF), reflectie op gesprekskader OZA's, actualiteiten vanuit landelijke Proeftuin en Zorg in onderwijstijd en te brengen onderwerpen vanuit de regio's. Voor meer informatie: v.fafieanie@nji.nl / 0625660704


Klik hier voor onze opbrengsten:

  1. Integraal arrangeren

  2. Gesprekskader oza's

Bindende afspraken voor onderwijs, jeugd en zorg

In Community of Practice Bindende afspraken hebben onderwijspartners met gemeenten zich bezig gehouden met de vraag wat er nodig is om te komen tot langdurige Bindende Afspraken. Dit heeft gezorgd voor inspiratie voor de deelnemers met ook voor kennisopbouw over samenwerking tussen organisaties en schurende wetgeving die relevant is voor het hele jeugdveld.

Opbrengst