Locatie
Fort Voordorp (bij Utrecht)

Datum
vr 24 nov | 09:15 - 16:30 uur
Fysiek op locatie

Met Andere Ogen Doen-Dag

‘SAMEN IMPACT MAKEN IN JOUW REGIO’

Op 24 november organiseren we de Met Andere Ogen Doen-Dag 2023 met als thema ‘Samen impact maken in jouw regio’. Want om het verschil te kunnen maken voor de kinderen en jongeren in jouw regio heb je elkaar als samenwerkingspartners nodig. Met Andere Ogen helpt je graag om de volgende stap te zetten.
 

Waar en wanneer?

Datum: vrijdag 24 november
Tijd: 9.15 – 16.30 uur (inloop 9.15 uur, start programma 9:45 uur)
Locatie: Fort Voordorp, Voordorpsedijk 28b, Groenekan (bij Utrecht)

De landelijke Doen-Dag: 'Samen impact maken in jouw regio'

Met Andere Ogen is inmiddels een netwerk van bijna duizend leden die een sterke ambitie hebben om de samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang te versterken en daarmee de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Een netwerk waarin al veel goede voorbeelden te vinden zijn, met een enorme drijfveer om het anders te doen en te kijken vanuit de ogen van het kind. 

Graag helpt Met Andere Ogen de leden om de volgende stap te zetten! Hiervoor bieden we bij onze landelijke netwerkbijeenkomst weer een dag vol inspirerende sprekers, goede voorbeelden, interactieve werksessies en ruimte voor ontmoeting en verbinding aan. Lokale en regionale impact maken gaat over meerdere aspecten; cultuurverandering, bestuurlijke en organisatorische verandering en (netwerk)samenwerking. Het programma biedt dan ook een rijk aanbod  aan kennisdeling en inspiratie op al die aspecten.

We nodigen professionals, landelijke en gemeentelijke beleidsmakers en -adviseurs, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit die betrokken en werkzaam zijn in onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang.

Wil je in jouw regio een volgende stap maken met de lokale of regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang? Laat je dan vooral gezamenlijk inspireren en kom samen met jouw (lokale of regionale) samenwerkingspartner(s) naar deze dag. 

Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling hebben we de inschrijving stop moeten zetten. Je kunt je nog wel inschrijven voor de wachtlijst. Wij kunnen helaas geen plek garanderen.

Benieuwd naar de voorgaande Met Andere Ogen Doen-Dagen?

De Met Andere Ogen Doen-Dagen van de afgelopen jaren waren een groot succes! Tijdens de Met Andere Ogen Doen-Dag 2021 ontwikkelden we bouwstenen voor het vervolg van Met Andere Ogen en tijdens de Met Andere Ogen Doen-Dag 2022 hebben we samen verder gebouwd aan het versterken van de samenwerking en aan de ambities waar we als netwerk voor staan. 


Wat gaan we doen?

Programma deel 1
 

09:15

Inloop

09:45

Opening door Minchenu Maduro en aanleiding door Vera Naber

10:00

Keynote #1: Patrick van Veen

10:50

Jongere aan het woord

11:05

Good Practice van SmartStart

Met gelegenheid om vragen te stellen.

11:25

Uitleg werksessies

Door Minchenu Maduro

11:30

Koffie en naar de werksessies

11:40

Eerste ronde werksessies

12:30

Netwerklunch

Incl. informatiemarkt

Programma deel 2
 

13:15

Welkom terug

Door Minchenu Maduro

13:20

Good Practice: Eelco Eerenberg en Jetta Spaanenburg

Met gelegenheid om vragen te stellen.

13:40

Panelgesprek

14:10

Naar de werksessies

14:15

Tweede ronde werksessies

15:05

Koffiepauze

Programma deel 3
 

15:20

Keynote #2: Mirella van Minderhout

15:50

Afsluiting

16:30

Borrel

Tot 17:30 uur.


De werksessies

Werksessie 1: door Maartje Bakker, Anne-Marthe Sigmond, Bertien Landzaat en Mariëtte van Schijndel

Kijk eens met de ogen van een ander!

In Utrecht willen ze dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien en de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Dit is niet voor alle kinderen in de stad vanzelfsprekend. Samen met hun kernpartners investeert het samenwerkingsverband Utrecht PO in het versterken van de veerkracht van kinderen en gezinnen en hulp op maat en dichtbij. Zo zetten ze met elkaar stappen in de verdere vereenvoudiging van het zorg- en ondersteuningslandschap en zorgen ze voor een passend aanbod voor alle kinderen. Hoe doen ze dat? Hoe ondersteunen zij kinderen, gezinnen, maar ook onderwijs- en zorgprofessionals hierin? En wat zijn werkzame elementen?  In deze sessie nemen de schoolpsychologen  je mee in hoe ze dat in Utrecht georganiseerd hebben. 

Anne - Marthe Sigmond

Schoolpsycholoog, thema-verbinder bij SWV Utrecht PO
Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs

Bertien Landzaat

Schoolpsycholoog, thema-verbinder bij SWV Utrecht PO
Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs

Maartje Bakker

Schoolpsycholoog, thema-verbinder bij SWV Utrecht PO
Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs

Mariette van Schijndel

Schoolpsycholoog, thema-verbinder bij SWV Utrecht PO
Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs


Werksessie 2: door Astrid Ottenheym

Het vormen van een elkaar versterkend regionaal netwerk en het creëren van de benodigde cultuurverandering. Hoe doe je dat?

Als regionaal netwerk werken vanuit de bedoeling vraagt een andere manier van kijken en doen. Een elkaar versterkend netwerk vormen vraagt over grenzen heen denken. En het vormgeven van zo’n transitie vraagt om het creëren van een cultuur die kinderen, ouders en professionals versterkt om samen de goede besluiten te nemen en waar te maken. Tijdens deze sessie deelt Astrid Ottenheym de geleerde lessen en verkennen we met elkaar hoe je echt met andere ogen een elkaar versterkend netwerk vormt en hoe de benodigde cultuurverandering tot stand gebracht kan worden.

Astrid Ottenheym

Spreker, onderzoeker, directeur-bestuurder, adviseur, coach, samen met Robbin Haaijer schrijver van het boek "Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem"
Download: Dialooginstrument - Laat geen kind achter
LinkedIn


Werksessie 3: door Janis van Vliet en Nanette Smit

Je vraag aan Den Haag

De ministeries OCW en VWS werken steeds meer samen waar het gaat om het verbinden van onderwijs en ondersteuning & zorg voor jeugd en gezinnen. Er zal in deze sessie meer verteld worden over de actuele plannen en werkagenda’s en de samenhang er tussen. Hoe kijken de ministeries aan tegen knelpunten die in de praktijk worden ervaren? Hoe ziet de verbinding tussen de ministeries en de praktijk eruit? En welke rol zien de ministeries voor het netwerk Met Andere Ogen, wat hopen zij daar te mogen halen en brengen?

In deze werksessie gaan we in gesprek met de ministeries over de ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en kunnen de ministeries interactief bevraagd worden.

Janis van Vliet

Waarnemend teamleider passend onderwijs ministerie OCW
Voor de jeugd en het gezin 
Kamerbrief diverse onderwerpen zorg en onderwijs

Nanette Smit

Senior beleidsmedewerker Directie Jeugd bij Ministerie VWS
Voor de jeugd en het gezin 
Kamerbrief diverse onderwerpen zorg en onderwijs


Werksessies 4: door Vivian Jacobs en Ekram Gaoui

Smart Start in de praktijk – Team op Maat

Je hoort hoe we in Tilburg op basis van data en design thinking het concept Team op Maat hebben ontwikkeld. Compacte teams dichtbij kinderen, ouders en leerkrachten, in de school en de wijk. Een team dat snel kan schakelen wanneer er zich problemen voordoen bij kinderen en gezinnen. En dat risico’s op problemen herkent, zodat zij kunnen helpen om erger te voorkomen. We delen de ervaringen en lessen, en hoe je een Team op Maat kunt bouwen en effecten kunt meten. Ook proef je aan design thinking.

Ekram Gaoui

Jeugd- en gezinsprofessional
Sterk Huis

Vivian Jacobs

Programmamanager Smart Start
Programmasmartstart.nl | Smart Start


Werksessie 5: door Maaike Zunderdorp

Bouwen aan een krachtige regionale samenwerking #hoe dan?

Krachtige samenwerking is onmisbaar om maatschappelijke waarde te creëren. En dus voor echte impact in de regio. Maar samenwerken is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend en vraagt veel van de betrokkenen en hun organisaties. Het vraagt o.a. om netwerkleiderschap naast organisatieleiderschap, om regie en om doordachte en gezamenlijk gedragen processtappen.

Inzicht in de onontkoombare dynamiek van samenwerking helpt je daarbij, evenals concreet handelingsperspectief om je samenwerking te versterken. In deze werksessie staan we stil bij kenmerken van een krachtige samenwerking, bijbehorende valkuilen en hoe je de samenwerking concreet kan bevorderen.

Maaike Zunderdorp

Directeur/partner en senior adviseur Zunderdorp Beleidsadvies en Management
Kerndocent leergang Regie in Ketens en Netwerken van de Erasmus Universiteit (ESSB)

www.zunderdorp.nl | Maaike Zunderdorp | LinkedIn | Leergang Regie in Ketens en Netwerken- Erasmus Universiteit


Werksessie 6: door Jouke Douwe de Vries

Twee jaar Onderwijs en Zorg in Noardeast-Fryslân (en hoe nu verder)

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Noardest-Fryslân ervaring opgedaan met een groot aantal initiatieven op het gebied van zorg en onderwijs. In de doorontwikkeling wordt nu ingezet op meer preventie en het benutten van het sociale netwerk van kinderen en hun ouders, normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en ontschotting van budgetten, en ook op meer ruimte voor professionals door regeldruk terug te dringen. Welke initiatieven zijn er opgestart? Waar zijn ze tegenaan gelopen? Wat hebben ze geleerd? En wat is de taak van het lokale bestuur hierin? Jouke Douwe neemt je mee in de doorontwikkeling om vervolgens met de deelnemers in discussie te gaan.

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Sociaal Domein, Welzijn, Onderwijs en Financiën bij Gemeente Noardeast-Fryslân
Noardeast-fryslan - zorg en onderwijs


Werksessie 7: door o.a. Melchior Wammes, Nils Aukema en Danaë Borbotsialou-Everts

Gelijkwaardig samenwerken met jongeren

In deze werksessie vertellen ervaringsdeskundige jongeren hun verhaal. Ze vertellen hoe ze zijn opgegroeid en waar ze tegenaan zijn gelopen in het onderwijs en rondom zorg. Deze 4 verhalen lopen ontzettend uiteen, maar alle vier hebben ze het niet makkelijk gehad en zij hebben zich jarenlang niet gezien en gehoord gevoeld. Tijdens deze werksessie gaan we kijken hoe dit beter kan. Wanneer voelen jongeren zich gezien en gehoord. Hoe werk je aan gelijkwaardig contact en wat is hiervan de toegevoegde waarde? Hoe maak je samen het verschil? 

Danaë Borbotsialou-Everts

Ervaringsdeskundige

Jonas Meinderts

Bestuurslid LAKS
www.laks.nl

Melchior Wammes

Lid Adviesraad ÉigenWijsheid en beleidsadviseur bij verschillende samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs 
Adviesraad ÉigenWijsheid

Nils Aukema

Lid Adviesraad ÉigenWijsheid en Einstein Class in Franeker 
Adviesraad ÉigenWijsheid


Werksessie 8: door Noëlle Pameijer

Professionals hebben samen met ouders, kinderen/jongeren en leraren nog meer impact!

Daadwerkelijk samenwerken is effectief en inspirerend én het vergt een en ander van ons als professionals. Welke attitude helpt bijvoorbeeld en wat merken onze samenwerkingspartners daarvan? Wie heeft welke rol en hoe denken we met elkaar mee zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Over de kracht van feedback (stralend en balend van en met elkaar leren) en de inzet van praktische tools, waarmee je zowel een overleg met een ouder kunt evalueren als met een groep ouders. In deze werksessie bespreken we een beproefd kader dat werkzame factoren benut en wisselen we successen en suggesties ter verbetering uit.

Ellen Donkers

Projectleider kansen voor alle kinderen bij het Nederlands Jeugdinstituut
Nederlands Jeugdinstituut

Noëlle Pameijer

Kinder/jeugdpsycholoog en trajectbegeleider Stichting Elan en SWV Passend Onderwijs Unita
HGW Noëlle Pameijer


Werksessie 9: door Daniëlle Baas en Carienke de Jong - Kegel

De cruciale rol van kinderopvang in de ontwikkeling van kinderen: voorbeelden uit de praktijk van een duurzame samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en jeugdhulp

Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. De samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg wordt echter bemoeilijkt door onder andere verschillen op het gebied van financieringen, huisvesting en bestaande wet- en regelgeving.  Desondanks zijn er mooie voorbeelden van een duurzame samenwerking tussen kinderopvang en betrokken partners met optimale ontwikkelkansen voor kinderen als gevolg. Pedagogische professionals werken daarbij vanuit een gedeelde visie intensief samen, met kennis en vaardigheden vanuit hun verschillende disciplines. Daniëlle van Doorne-Baas én een van de leden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) delen in deze werksessie mooie voorbeelden vanuit het land om vervolgens in gesprek te gaan over hoe je zelf aan de slag kunt gaan in jouw regio. 

Carienke de Jong - Kegel

Orthopedagoog en manager bij KindeRdam
hefgroep-kinderdam.nl

Daniëlle van Doorne-Baas

Strategisch adviseur bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang - BMK
LinkedIn


Werksessie 10: door Jan Hassink en Maria de Ruiter

Wat kunnen we leren van onderwijszorgboerderijen?

Het aantal 'thuiszitters' blijft hoog. Voor sommige van deze leerlingen lijken onderwijszorgarrangementen op zorgboerderijen een uitkomst. Er zijn 50 onderwijszorgboerderijen waar ruim 400 leerlingen een onderwijszorgarrangement volgen. In 2021 is een onderzoek gestart bij 10 onderwijszorgboerderijen waarbij het programma, de ontwikkeling van leerlingen, werkzame elementen, resultaten en knelpunten in kaart worden gebracht. Tijdens deze werksessie delen Jan Hassink en Maria de Ruiter de ervaringen van het programma en gaan zij met je in gesprek over wat er nodig is om tot een goede samenwerking te komen tussen de onderwijszorgboerderij, scholen, gemeenten en andere betrokken instanties.

Jan Hassink

Onderzoeker zorglandbouw, groen en gezondheid, burgerinitiatieven, agro ecologie en biodiversiteit
Onderwijs-zorgboerderijen

Maria de Ruiter

Zorgcoördinator Buiten Gewoon Leren
Stichting Landzijde Zorgboerderijen


Werksessies 11: door Sandra Schenk, Maud Jonkhout, Kris Korzelius en Stan Korzelius

Gezien of niet gezien, dat maakt een groot verschil!

Leer in deze leuke, interactieve en praktische workshop de ruimte voor ontwikkeling ontdekken door bewust ouders en professionals te horen, zien, waarderen en serieus te nemen. Ga op een andere manier in gesprek en contact, vanuit onder andere de principes van Waarderend Onderzoeken. Ontdek hoe dit helpt om ruimte en verbinding te maken om samen met ouders, jeugdige en professionals ontwikkeling (weer) mogelijk te maken. De workshop zit vol met verhalen en ervaringen uit casuïstiek in het land, en biedt veel ruimte voor inbreng door de deelnemers.

Kris Korzelius

Ouder, ruimtemaker bij Moxie&Sam en oprichter van Stichting Vrijhaven
Moxie&Sam
Stichting Vrijhaven

Maud Jonkhout

Adviseur, trainer, gespreksbegeleider leren en ontwikkelen vanuit casuistiek bij Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
WEL in ontwikkeling (WIO)
 

Sandra Schenk

Projectadviseur, workshopbegeleider, procesbegeleider bij Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
WEL in ontwikkeling (WIO)

Stan Korzelius

Ervaringsdeskundige


 


Locatie

Fysiek

Fort Voordorp (bij Utrecht)

Voordorpsedijk 28B, 3737 BK Groenekan

RouteOrganisatie

Met Andere Ogen

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
OnbeperktDit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.