14 december 2022

Verslag: Met Andere Ogen Doen-Dag

Sinds de start in 2019 is Met Andere Ogen uitgegroeid tot een waardevolle plek waar beleidsmakers, bestuurders, ambtenaren, uitvoerende professionals en ervaringsdeskundigen (kinderen, jongeren en hun ouders) uit de wereld van onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang en overheid elkaar ontmoeten om te werken aan een gezamenlijk doel: het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren.

Met Andere Ogen biedt hun een netwerk waarin professionals uit alle disciplines die met kinderen en jongeren werken elkaar weten te vinden, omdat ze weten dat het alleen lukt als je het samen doet. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, vatte presentator-van-de-dag Minchenu Maduro de bedoeling samen van de Met Andere Ogen Doen-Dag op vrijdag 25 november 2022 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
“Vorig jaar zochten we met elkaar vooral naar inhoudelijke bouwstenen”, sprak Vera Naber (sinds september de nieuwe Netwerkregisseur) bij de start van de dag. “Nu gaan we daarmee bouwen. Er komen grote ambities op ons af, in het onderwijs, in de zorg, bij gemeenten. Die kunnen alleen succesvol zijn als we gezamenlijk optrekken. Deze dag is er vooral voor inspiratie en ontmoeting, om met elkaar te ontdekken hoe we voor de goede oplossingen kunnen gaan.”

Goede oplossingen
Oplossingen waren er volop op de Met Andere Ogen Doen-Dag. Zoals: 

  • Werk zoveel mogelijk aan integrale oplossingen, gericht op de hele schoolcultuur;
  • Maak ouders mede-eigenaar van het onderwijsproces;
  • Pers jongeren niet in het systeem, maar ga contextgericht aan de slag en pas het systeem (een beetje) aan aan jongeren;
  • Ga niet op elkaars stoel zitten: neem elkaars expertise serieus;
  • Betrek altijd het kind / de jongere bij welke beslissing je ook neemt;
  • Durf het anders te doen, durf ‘intelligent ongehoorzaam’ te zijn;
  • Denk niet in ‘wij’ (van het onderwijs, de jeugdzorg, de opvang etc.) en ‘zij’ (van de gemeente, het ministerie etc.), maar denk in termen van ‘samen’: wat kunnen we met elkaar doen om de problemen op te lossen waar we voor staan?

In het verslag hebben we de belangrijkste ervaringen, verhalen, tips en vooral veel oplossingen op een rij gezet. We hopen dat je je erdoor laat inspireren. En dat we gezamenlijk blijven werken aan het vergroten van de ontwikkelkansen voor de jeugd. Dat werk is nooit af. Gelukkig zijn we met velen!

 


 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: